Ledige stillinger

Læs mere om aktuelle ledige stillinger på Museum Østjylland herunder.

Museum Østjylland er et af de største lokalhistoriske museer i Danmark og har ansvar for det antikvariske arbejde i Norddjurs, Syddjurs og Randers kommuner. Museet har omkring 75 månedslønnede medarbejdere. Hertil kommer 10-20 timelønnede kustoder og omkring 100 frivillige. Vi havde knap 165.000 gæster i 2016. Museum Østjylland blev dannet 1. januar 2011 som en fusion af Djurslands Museum i Grenaa, Museet for Syddjurs i Ebeltoft og Kulturhistorisk Museum Randers.

Her kan du løbende følge med i ledige stillinger på Museum Østjylland.

Arkæologisk museumsinspektør til Museum Østjylland i Grenaa

Har du lyst til at være en del af et museum i rivende udvikling i et område med enestående arkæologiske lokaliteter og miljøer af national betydning?  
Museum Østjylland søger en arkæologisk museumsinspektør med arbejdsplads i Grenaa. Stillingen ønskes besat pr. 1.4. 2019 eller før.

Som museumsinspektør kommer du til at arbejde med sagsbehandling og udgravninger indenfor museets arkæologiske ansvarsområde samt med forskning i et enestående kildemateriale og formidling af forskningsresultaterne, ligesom du kommer til at indgå i museets øvrige arbejde.

Vi tilbyder dig 70 engagerede og dygtige kollegaer, en arbejdsplads i udvikling og spændende udfordringer med plads til selvstændighed. Du vil komme til at arbejde på et visionært museum med muligheder for selv at sætte dit præg på hverdagen og museets aktiviteter og udvikling, ikke mindst i det arkæologiske team som for nylig har været igennem et større generationsskifte. I forlængelse heraf er Museum Østjylland særligt interesseret i personer med erfaring og interesse inden for stenalderen, og navnlig den ældre del.

Museum Østjylland, der er et af Danmarks største lokalhistoriske museer, er til stede i Randers, Grenaa og Ebeltoft. Det arkæologiske team dækker Norddjurs-, Syddjurs og Randers kommune og har i de senere år foretaget ca. 40 arkæologiske forundersøgelser/undersøgelser om året.

Jobprofil:

Stillingsbetegnelse: Museumsinspektør

Organisatorisk indplacering: Inspektøren ansættes i museets afdeling for Kulturarv & Kulturarvsforvaltning. Afdelingen rummer faglige teams af henholdsvis historikere, arkæologer og arkivarer med hver deres overinspektør, som refererer til en afdelingsleder.

Tjenestested: Tjenestestedet er Museum Østjyllands hus i Grenaa. En del af arbejdstiden kan forventes at skulle tilbringes i museets øvrige lokationer i Randers og Ebeltoft.

Stillingens indhold:  

Som Museumsinspektør i museets arkæologiske team skal du:

 • Indgå i museets varetagelse af kap. 8 arbejdet, i såvel byggesagsbehandling, lokalplansarbejde og rådgivning af bygherrer som administrativ opfølgning.
 • Deltage i udgravninger i hele museets ansvarsområde
 • Deltage i undersøgelser, forskning og formidling
 • Arbejde tæt sammen med andre faggrupper på museet og med museets mange samarbejdspartnere.

Personprofil:

Faglige kompetencer og erfaringsgrundlag:

 • Gerne ph.d. i forhistorisk arkæologi, men cand. mag og mag. art opfordres også til at søge
 • Solid erfaring med arkæologisk gravearbejde, navnlig stenalder vil være en fordel.
 • Interesse for og erfaring med stenalder, gerne ældre stenalder
 • Interesse for og erfaring med kap. 8 arbejde
 • Brede it kompetencer og indgående kendskab til GIS
 • Bred erfaring med museumsarbejde og formidling
 • Blik for den gode historie samt evnen til at udvikle denne gennem din forskning
 • Evne til at koble forskning og formidling

Personlige kompetencer:

 • Du er ansvarsbevidst, pligtopfyldende og følger tingene til dørs
 • Du har gode samarbejdsevner og gode kommunikationsevner
 • Du kan arbejde såvel selvstændigt som i team

Tiltrædelse 1. april 2019 eller før.

Ansøgning og kontakt:

Ansøgningsfrist 31. januar 2019. Samtaler forventes afholdt i uge 8

Send din ansøgning elektronisk via Randers Kommunes elektroniske ansøgningssystem.

Har du spørgsmål til stillingen eller til Museum Østjylland, kan du kontakte afdelingsleder Vibeke D. Hansen på 50594980