Sminge Sø spiller hovedrollen i ny podcastfortælling fra Gudenåen

Museum Østjylland spiller en aktiv rolle i et nyt stort formidlingsprojekt, der skal fortælle om kulturhistorien langs Gudenåen. Netop nu er der udkommet et nyt podcast-afsnit om Sminge Sø og flint fra stenalderen, hvor arkæolog og museumsinspektør Karen Rysgaard fra Museum Silkeborg fortæller.

Der er fundet omkring 1000 stenalderbopladser fra udspringet af Gudenåen til den løber ud i Randers Fjord – men hvordan formidler man levende og passioneret den fortælling? Et eksempel kunne være den nye podcastserie ”Åsteder – Fortællinger fra Gudenåen,” som Museum Østjylland har været med til at udvikle i et tæt samarbejde med andre museer med formidlingsansvar for Gudenåens kulturhistorie.

Et kæmpe samarbejde

Podcasten om flint ved Sminge sø er som nævnt et led i en større serie om kulturhistorier langs Gudenåen, der er blevet til i et samarbejde mellem blandt andet otte jyske museer og  Gudenåsamarbejdet. I projektet indgår også et uddannelsesforløb, som skal klæde partnere på til at bruge podcast som formidlingsform på den lange bane.
”Hos Museum Silkeborg er vi glade for at kunne deltage i samarbejdet og fortælle nogen af de spændende historier, som Gudenåen også rummer. Vi kan se flere perspektiver i at bruge podcast og lydfortællinger som medie i fremtiden. I dag er der ikke meget at se på stedet, men lydfortællingen kan gøre det relevant for flere at besøge selve området eller kigge forbi vores museum. På den måde er det et led i vores arbejde med at formidle på flere platforme,” påpeger Karen Rysgaard fra Museum Silkeborg.
Der udgives et nyt afsnit hver måned, og i næste afsnit fortæller Lars Krants fra Moesgaard Museum om en nyfundet kongegrav ved Vejerslev Skov.

Åsteder – fortællinger fra Gudenåen” kan høres i din foretrukne podcast app.

Find serien på på iTunes her:
https://podcasts.apple.com/dk/podcast/%C3%A5steder-fort%C3%A6llinger-fra-guden%C3%A5en/id1465714624?l=da

Eller i podbean her: https://aasteder.podbean.com/

Fakta om projektet

  • Du kan få mere viden og inspiration på oplevgudena.dk/podcast.
  • Der udgives en ny podcast hver måned. Podcasts`ene produceres af journalist Lene Grønborg Poulsen, lydland.com.
  • Partnerskabet består af de statsanerkendte museer med ansvar for formidling af Gudenåen, turistorganisationerne omkring Gudenåen samt de syv Gudenåkommuner i GudenåSamarbejdet
  • De deltagende museer er: Glud Museum, Horsens Industrimuseum, Horsens Museum, Øm Kloster Museum, Museum Silkeborg, Moesgaard Museum, Energimuseet og Museum Østjylland.
  • Formålet med GudenåSamarbejdet, som består af Hedensted, Horsens, Skanderborg, Silkeborg, Viborg, Favrskov og Randers kommuner, er at gøre oplevelserne knyttet til Gudenåen mere synlige og tilgængelige
  • Podcasts bliver stadig mere populært. Fra 2016 til 2017 øgedes antallet af danskere, der ugentligt lyttede til podcasts fra 9% til 15%. Af de 20-39-årige lyttede 25% ugentligt i 2017
  • Region Midt har bevilget 245.000 kroner af Kulturpuljen 2018.


For mere information kontakt:

Gunhild Øeby Nielsen, netværkskoordinator Gudenåsamarbejdet
Tlf.: 2036 5077
Gunhild.Oeby.Nielsen@skanderborg.dk