Slut med slum! Foredrag om slum og byfornyelse i 1900-tallet

Der har næppe lugtet ret godt i Randers i 1900-tallet. Kloakering var et ukendt begreb, og i byens slumområder hærgede tuberkulose, fnat og forskellige mangelsygdomme. Noget måtte ske, og det gjorde der!

Husmødre og husassistenter kunne ikke stille meget op med sæbevand og skurebørster, hvis husene og lejlighederne grundlæggende var usunde og elendige. Her ses foto af Slotsgården før saneringen (fra perioden 1920-55). Foto: Randers Stadsarkiv

Hør et spændende foredrag om sanering og byfornyelse i 1900-tallet, hvor det omsider var slut med slum i Randers og andre større byer.
Foredraget er i kompetente hænder hos historiker Kristian Buhl Thomsen suppleret af arkivar fra Randers Stadsarkiv Inger Lyngdrup Nørgård. Du kan høre foredraget på Museum Østjylland, og der er entré.

Foredrag: Slut med slum! Sanering og byfornyelse i byerne i 1900-tallet, den 24. oktober 2019 kl. 19 - 20.30 på Museum Østjylland, Kulturhuset i Randers.  
Billet 50 kroner inkl. et glas vin.

I de danske byer blev der lavet omfattende nedrivninger af hele kvarterer eller husrækker i 1900-tallet. Byens myndigheder ville fjerne slumområder, hvor sygdomme var udbredte.

”Der var endda også en ide om, at dårlige og usunde boliger hurtigt ledte til beboernes moralske fordærv! ” fortæller foredragsholder Kristian Buhl Thomsen.  

Et univers af slum og sanering

Kristian Buhl Thomsen vil bringe aftenens gæster ind i et univers af slum, sanering og byfornyelsespolitik i 1900-tallet. Hvilke tanker havde man dengang om at bevare eller rive ned? Hvordan har de tanker ændret sig i løbet af 1900-tallet? Og hvilken rolle spillede byens myndigheder, borgere og foreninger i forhold til boligpolitikken?
Foredraget kommer omkring, hvordan slumboligerne så ud og blev omtalt i samtiden. Herunder viser arkivar Inger Lyngdrup Nørgård gamle fotos fra Randers.

Riv ikke alt ned

De officielle myndigheders boligpolitik sigtede i begyndelsen mest på at sanere, det vil sige at nedrive gamle, usunde boliger. Men omkring 1960 kom der flere og flere røster i samfundsdebatten, som ønskede, at de dansker byers særegne arkitektur og gamle bindingsværkshuse og andet burde bevares.

”At rive ned var ikke mere svaret på alt. Fonden til bevarelse af gamle bygninger i Randers Kommune (oprettet i 1961) er et eksempel på, hvordan der blev arbejdet for at sprede viden om arkitektur og kulturarv og for at bevare gamle ejendomme i Randers, ” forklarer Inger Lyngdrup Nørgård.

Ved mest om byfornyelse

Aftenens hovedforedragsholder Kristian Buhl Thomsen er arkivar og ph.d. i historie ved Museum Salling. Med sin historiske afhandling Da de danske byer blev revet ned - Praksis og ideologi i dansk sanerings- og byfornyelsespolitik 1939-1983 fra 2015 er Kristian Buhl Thomsen en af dem, der har mest viden om netop sanering og byfornyelsespolitik i 1900-tallets Danmark.

For mere information kontakt arkivar og historiker Inger Lyngdrup Nørgård på 2332 0963 eller på iln@museumoj.dk