Skibsforlis, farlige landkrabber og heltemodige fiskere

Vilde bølger i stormvejr, tæt tåge, kompakt havis, søminer, store sten og glemte vrag på havbunden, ild og påsejlinger. Livet som sømand har til alle tider været fuld af farer.

Mange skibe er gennem tiderne stødt på grund ved Djurslands kyster. Her ses skibsforlis ved Polderevet, hvor besætningen reddes helskindet i land. Mange skibsforlis endte ikke helt så lykkeligt, og det kan publikum høre mere om ved foredraget med Peter Sørensen den 2. marts på Ørum Bibliotek. Fotokilde: Grenaa Egnsarkiv

Nu har du muligheden for at høre om lokale dramaer til søs, når forfatter Peter Sørensen gæster Ørum Bibliotek og fortæller om forlis og strandinger ved Djurslands kyster.

Foredrag: Forlis og strandinger ved Djurslands kyster med forfatter Peter Sørensen, Sangstrup, mandag den 2. marts 2020 kl. 19 - 21 på Ørum Bibliotek, Skolebakken 49, 8560 Ørum.
Foredraget arrangeres i samarbejde med Norddjurs Biblioteker og Norddjurs
Folkeuniversitet.
Billet 50 kr. inkl. kaffe og kage. 

Vejr og vind har altid været afgørende for søfarten og de søfarende. Storme og orkaner, isvintre og snestorme, tåge og dis – vejret var helt afgørende for, om skibene nåede sikkert fra havn til havn. Mange af de skibsforlis, der gennem tiden har fundet sted langs Djurslands kyster, har også vejret at takke for den voldsomme skæbne.

Skriver om 300 skibsforlis

Peter Sørensen har i sin bog ”Forlis og strandinger de sidste 300 år ved Djurslands Klinter” beskrevet hele 300 skibsforlis ved de djurslandske kyster. Den 2. marts fortæller han udvalgte historier fra bogen, hvori han også har beskrevet årsagerne til ulykkerne.
Skibsulykkerne medførte ofte druknede, men mange søfolk var også heldige at redde sig i land på trods af stærke strømme i brændingen.

Gik på hugst blandt de døde

Der fortælles også om ulykker, hvor farlige og fattige landkrabber trak heste med lygter op på klinten for at lokke skibene for tæt på land. Her ventede de som gribbe på, at et skib ville støde på grund, så de kunne gå på hugst blandt de druknede.
Så det var ikke kun vejr, vind og ukendt farvand, der fik skibene til at forlise eller støde på grund!

Redningen er nær!

Selvom mange er druknet i bølgerne i Kattegat, er der også beretninger om heltemodige sømænd og fiskere, der med livet som indsats kaster sig i det mørke hav for at redde menneskeliv. Fra midten af 1800-tallet blev redningerne endda sat i system i Danmark. Kattegat fik sin anden redningsstation i 1870, Raketstation Fornæs, og på denne måde blev Djursland en del af Det Danske Kystredningsvæsen.
Aftenens gæster til foredraget bliver naturligvis ikke snydt for gode redningshistorier fra Raketstation Fornæs, når Peter Sørensen fortæller.

Foredraget er arrangeret af Norddjurs Biblioteker, Norddjurs Folkeuniversitet og Museum Østjylland, og billetter kan købes gennem Museum Østjyllands hjemmeside museumoj.dk

For flere informationer kontakt museumsinspektør Tina Bjerregaard på tb@museumoj.dk eller på 4048 6530