Skandaler, rygter og dårlig moral i Ebeltoft

Nu kan du dykke ned i nogle af fortidens sladderemner, når der er byvandring i Ebeltoft. Glæd dig til historier om en præst med flosset moral, fusk ved jernbanen og embedsmænd, der havde lange fingre nede i byens pengekasse!

Ebeltoft-Trustrup Jernbane var i 1933 omdrejningspunktet for en skandale, der handlede om både underslæb og alt for mange togvogne! Dyk ned i sladderhistorier fra Ebeltoft, når der er byvandring med fokus på alle tiders skandaler og frydefuld bysladder. Det er museumsinspektør Lea Glerup Møller fra Museum Østjylland, der fører an på turen og fortæller om fortidens sladder og skandaler. Fotokilde: Ebeltoft Byhistoriske Arkiv

Det er museumsinspektør Lea Glerup Møller, der fører an på byvandringen og ikke selv holder sig for fint til at sladre med!
Der er entre, og du skal tilmelde dig arrangementet på museets hjemmeside.

Byvandring: Skandale i Ebeltoft! Tirsdag den 15. juni 2021 kl. 13 - 15.
Mødested: Det Gamle Rådhus, Juulsbakke 1 i Ebeltoft.
Billet 50 kr. 

Til alle tider har rygtesmedene haft deres at tale om i Ebeltoft.

”I en tid før tv og internet sørgede ebeltofterne for deres egen underholdning og fortalte spændende historier om hinandens gøren og laden! ” smiler museumsinspektør Lea Glerup Møller.

Togvogne-fusk i stor stil

Fortællingerne denne dag sætter fokus på hændelser i byen, der stred mod tidens almindelige moral. I 1933 blev Ebeltoft-Trustrup banen for eksempel hvirvlet ind i en skandale, der endte med en dom i Højesteret. Driftslederen H.C. Yde havde anskaffet en voldsomt stor vognpark, der slet ikke matchede banens behov. Vognene var dels købt og dels lejet, men der blev hverken afdraget på købssum eller leje. I stedet købte og lejede driftslederen blot flere og flere vogne!

”Da sagen endelig kom frem i lyset, drejede det sig om ikke mindre end 82 vogne. Firmaet, der havde solgt og udlejet materiellet, ville naturligvis gerne have deres penge eller alternativt en mindre sum og alle vognene retur, ” fortæller museumsinspektør Lea Glerup Møller.

Hvordan den spegede sag endte, kan du høre på byvandringen!

Præst bekendte sine synder

Rygtebørsen holder sjældent fri, hverken i dag eller for 700 år siden. Tilbage i 1300-tallet gik historierne blandt andet om en præst fra Ebeltoft, der havde haft så udsvævende et liv, at han måtte rejse helt ned til paven i Rom for at aflægge forklaring og få syndsforladelse.

”Først da kunne han igen passe sit embede! ” forklarer Lea Glerup Møller.

Lange fingre og ung kærlighed

Fra slutningen af 1800-tallet havde byen gentagende gange kommunale embedsmænd med fingrene alt for langt nede i byens pengekasse. Det blev der også talt en del om, da de sager så dagens lys.
I begyndelsen af 1900-tallet måtte byen lægge navn til en revyvise om forholdet mellem en apotekerlærling og borgmesterens kokkepige.
Jo, jo, der har været nok at tale om i Ebeltoft gennem tiden, og tirsdag den 15. juni kan du lægge ører til noget af den bedste og mest skandaløse sladder gennem tiden.

For mere information kontakt museumsinspektør Lea Glerup Møller på 2113 0931 eller på lgm@museumoj.dk