Sensommerens skønneste tur går til Vestrup og engene

Konservator Anne Rostgaard Nielsen og arkivar Tina Knudsen Jensen fører an på turen og fortæller om området hver fra deres faglige vinkel. Der gøres blandt andet stop ved Schøtt-gården, som rummer mange årtiers interessant historie.

Kør med en tur ud i det grønne og blå oplev en af de hyggelige landsbyer, der ligger omkring Randers by. Konservator Anne Rostgaard Nielsen og arkivar Tina Knudsen Jensen fra Museum Østjylland inviterer alle natur- og historieglade på tur ud til engene og den historiske landsby Vestrup. Naturen er sensommer-smuk, og historierne om den interessante egn står i kø.

Sensommertur til Vestrup og engene, mandag den 17. september 2018 kl. 19 – 20.30. Mødested: Over for Nedrevej 19 på strækningen mellem gartneriet og Vestrup. NB. Kørsel i bil til fjorden. Evt. samkørsel. Billet 50 kr.

Bilturen begynder over de brede enge og ned til pumpehuset, der ligger spektakulært helt ud til fjorden. Området har gennem tiden skiftet udseende fra det frodige til det mere tæmmede.

”Man tænker sjældent over det, men engområderne øst ud ad fjorden har været lige så frodige som Vorup Enge er i dag,” fortæller arkivar Tina Knudsen Jensen.

”Digerne blev bygget for at intensivere dyrkningen. Men før den tid havde højvande, skibe, frøer og fugle frit spil!”

Byplanlægning anno 1785

Herefter går turen til Vestrup, hvor turen foregår til fods gennem byen. Vestrup er en af de nedre byer med gårde, der ligger side om side på nøje planlagte og optegnede matrikler.

”Det ældste kort, vi har over Vestrup, er fra 1785. Det er tydeligt at se, man også har haft byplanlægning på det tidspunkt”, fortæller konservator Anne Rostgaard Nielsen.

”Men om byen så sådan ud i 1396, hvor Vestrup først omtales, er der ingen, der ved.”

Om rige bønder og blåt hø

På turen gennem byen kigges nærmere på gårdene og arkitekturen, – Vestrup kan bryste sig af at have bygningskultur helt tilbage fra 1700-tallet!

De nedre byers store gårde med de karakteristiske springvand vidner om et rigt landbrug, der solgte korn til udlandet og senere omlagde til kvægavl på de frugtbare enge.

På turen fortæller Anne Rostgaard og Tina Knudsen Jensen også om det mystiske blå hø, om de jyske heste, om vinter- og sommerlyde fra engene og om, hvorfor der ligger et fint, lille, gult hus mellem de store gårde.

Museet byder på en god kop kaffe og lidt kage efter turen.

Husk fornuftigt fodtøj og evt. regntøj.

For mere information kontakt konservator Anne Rostgaard Nielsen på 2057 0619 eller arkivar Tina Knudsen Jensen på 2344 9036.