Sådan var livet under krigen – hør hverdagsfortællinger

Besættelsen af Danmark under 2. verdenskrig, modstandskamp og befrielse har efterladt mange historier for eftertiden på Djursland. Hør nogle af de spændende historier, når der er aftenomvisning i den aktuelle og populære særudstilling på Museum Østjylland: Under Krigen – Besættelsestiden på Djursland.

Udstillingen Under Krigen fortæller også historien om, hvad der skete, da krigen endelig var forbi den 4. maj 1945. Folk i hele landet strømmede jublende ud i gader og stræder. Her er det folk, fest og flag i Tirstrup den 13. maj 1945, da englænderne kom. Hør om befrielsen og livet under krigen, når der er aftenomvisning i særudstillingen på Museum Østjylland. Fotokilde: Ebeltoft Byhistorisk Arkiv

Særudstillingen sætter i ord, billeder og genstande fokus på de fem mørke år på Djursland – og på den længeventede befrielse. Billetter købes på museets hjemmeside.

Omvisning: Under Krigen – Besættelsestiden på Djursland, tirsdag den 22. oktober 2020 kl. 19 - 20.30 på Museum Østjylland, Søndergade 1 i Grenaa.
Billet 50 kr. 

Da museet vil garantere en sikker og tryg omvisning i de lidt snævre rammer i udstillingen, er der maksimalt 10 deltagere.
Det er museumsinspektør Rikke Alsbjerg Schøning, en af tilrettelæggerne af Under Krigen, der viser rundt og fortæller udvalgte historier fra udstillingen.

Opfindsomheden blomstrer

Meget ændrede sig, da tyskerne rykkede ind over grænsen den 9. april 1940, og for at hverdagslivet kunne fortsætte, måtte danskerne være opfindsomme. Krigen betød rationering, og manglen på varer som sukker, tekstil og brændsel satte sine begrænsninger, når det kom til madlavning, påklædning og opvarmning. Men i en tid med knaphed blomstrede opfindsomheden til gengæld, så hverdagen for djurslændingene fortsatte.

”Vi ser opfindsomheden overalt i hverdagslivet. I køkkenet spares der på gassen til madlavning ved at stille maden i en høkasse. Og ved symaskinen lappes, repareres og sys familiens tøj i stor stil. Alt kan genbruges, og intet går til spilde, ” fortæller Rikke Alsbjerg Schøning.

Underholdning i en mørk tid

Selvom tiden naturligvis ikke var munter – eller måske på grund af, at tiden var utryg og mørk  – havde danskerne et umætteligt behov for kultur og underholdning. Under krigen steg folkebibliotekernes udlån for eksempel med 34 procent, og der blev udgivet 53 procent flere bøger. Danskerne var blevet læseheste! Og her var Anholt ingen undtagelse. På det lokale skolebibliotek havde øens beboere et af landets mest intensive forbrug af biblioteksbøger: Anholts kun 110 læsere stod for hele 2.128 udlån i 1941.        

Modstand og hårde skæbner

Til omvisningen kan du også høre historien om en af landets tidligste modtagergrupper, nemlig den lokale Hornsletgruppe, en søsterorganisation til den berømte Hvidstengruppe.

”Ligesom Hvidstengruppen led medlemmer af Hornsletgruppen en voldsom skæbne, da tre af gruppens medlemmer i foråret 1944 blev henrettet i Ryvangen, og flere andre medlemmer blev arresteret. Hornsletsgruppens historie og skæbne er en stærk fortælling, som i dag har sat sine spor i byen, ” fortæller Rikke Alsbjerg Schøning.

I udstillingen kan du lytte til det rørende afskedsbrev, som leder af Hornsletgruppen Orla Andersen skrev til sine forældre, aftenen inden han blev henrettet. 

Stor interesse for krigen

Under Krigen er historien om hverdagslivet under besættelsen, den stigende modstand, de tyske aktiviteter og ikke mindst om den dag, befrielsen endelig var en realitet.

”Det er nok de færreste i dag, som kan huske livet under besættelsen, men derfor er interessen for emnet ikke aftagende – tværtimod! ” fortæller Rikke Alsbjerg Schøning.

”Flere af os har sikkert også familiemedlemmer, som har fortalt om deres liv og hverdag under krigen. Om utryghed, knaphed og store spørgsmål om liv og død, frihed og kamp.

For mere information kontakt museumsinspektør Rikke Alsbjerg Schøning på ras@museumoj.dk eller på 3071 6698.