Sådan vækker konservatorer stenalderen til live

Hvordan mon en shaman fra stenalderen så ud? Hvad er en shaman i det hele taget? Og hvordan fylder man egentlig en museumsudstilling med dyr, der ikke længere lever på Djursland?

Der skulle lige dele hønsetråd, gipsgaze og dyreskind til for at genskabe en shaman, som arkæologerne mener, at en sådan åndemaner har set ud i stenalderen. Museum Østjyllands konservatorer var kommet på lidt af en opgave! Hør om udfordringer og arbejdsprocesser, når Carsten Korthauer og Anne Rostgaard Nielsen viser rundt i udstillingen og fortæller om deres arbejde. Fotokilde: Museum Østjylland

Museum Østjyllands konservatorer fortæller i en omvisning den 27. februar om, hvordan de har været med til at iscenesætte stenalderfolks tro og vække de vilde begivenheder til live, der fandt sted på en lille ø på Djursland for 4.800 år siden.
De spændende opgaver omfattede ikke mindst at lave en figur af en shaman, fylde udstillingen med vilde dyr og iscenesætte stenalderfund, så de bliver nærværende og håndgribelige for udstillingens gæster.

Omvisning: Kan en shaman flyve? Om at vække stenalderen til live, torsdag den 27. februar 2020, kl. 16.30 - 18 på Museum Østjylland i Kulturhuset, Randers.
Billet 50 kr. inkl. et lille glas. 

I udstillingen Bjørneklanens Ø – Djurslands vilde stenalder udfoldes historien om shamaner, bjørne og et særligt samfund på en hellig ø på Norddjurs for 4.800 år siden.
Det er den fascinerende beretning om, hvordan stenalderbønderne på Djursland for en tid gik tilbage til troen på den besjælede natur, hvor en shaman skabte forbindelsen til den åndelige verden. Inspirationen fik bønderne fra Østsverige, hvor man levede som sæljægere.
Ud over måden at lave lerkar og flintredskaber på overtog befolkningen på Djursland også nogle religiøse skikke fra Sverige.

En knogle kan fortælle så meget

Konservatorerne Carsten Korthauer og Anne Rostgaard Nielsen glæder sig til at fortælle om det spændende arbejde med udstillingens scenografi. En udfordring, som var lidt ud over det sædvanlige.

”Vores opgave har på den ene side været at genskabe og levendegøre, hvad der skete på Kainsbakke ved Grenaa for 4.800 år siden. På den anden side har opgaven været at præsentere fundene, så gæsterne i udstillingen forstår, at fundene er fascinerende og i den grad værd at se nærmere på, ” pointerer Carsten Korthauer og Anne Rostgaard Nielsen.

Hønsetråds-shaman

Konservatorerne har primært befolket Bjørneklanens Ø med vilde dyr og et iscenesat stenaldersamfund.

”Derudover var den måske mest spektakulære opgave at skabe en figur af en stenalder-shaman lavet ud af hønsetråd og gipsgaze og klædt i alskens dyrepelse og fjer! ” fortæller Carsten Korthauer og Anne Rostgaard Nielsen.

Efter omvisningen bag kulisserne i særudstillingen inviteres dagens gæster på et lille glas, og konservatorerne står klar til at svare på spørgsmål.

For mere information kontakt konservator Carsten Korthauer på 2058 0129 eller på ck@museumoj.dk