Østre Kirkegård kan fortælle Randers’ byhistorieØstre Kirkegård kan fortælle Randers’ byhistorie

Oprindeligt hed den ”Dødsminde”. I dag er kirkegården kendt af enhver randrusianer som Østre Kirkegård, byens ældste fungerende kirkegård.

Østre Kirkegård er både en grøn oase i byen og en kirkegård fyldt af spændende historier. Her ”hilser” arkivar Mathilde Storvang på landinspektør Møller ved en tidligere rundvisning på Østre Kirkegård. Hør byhistorie fortalt med et anderledes udgangspunkt, når Museum Østjylland inviterer til omvisning på kirkegården. Fotokilde: Randers Stadsarkiv

Museum Østjylland inviterer i Randers Festuge på en historisk rundvisning netop på Østre Kirkegård. Det er arkivar Tina Jensen Knudsen, der med udgangspunkt i kirkegårdens lange historie fortæller Randers bys historie på en anderledes måde.
Der er entré.  

Kirkegårdsvandring på Østre Kirkegård, torsdag den 18. august 2022, kl. 13 - 14.30. 
Mødested: Kapellet på Østre Kirkegård, Mellemvej 2, 8930 Randers NØ.
Billet 50 kr.

Mange generationer har haft deres gang på Østre Kirkegård og fået deres endelige hvilested her, siden kirkegården blev indviet i 1811. Udover at være i brug som kirkegård er Østre Kirkegård også et åndehul i en travl, tætbebygget by.

”Den rolige, grønne oase centralt i byen minder én om, at byen er vokset voldsomt de seneste 200 år. Da kirkegården blev anlagt i 1811, lå den nemlig langt uden for byen – stille og roligt har byen i dag omkranset arealet, ” fortæller dagens omviser, Tina Knudsen Jensen. ”Kombinationen af kulturhistorie og parkstemning gør, at det altid er hyggeligt at besøge byens ældste kirkegård! ”

Tina Knudsen Jensen tager på omvisningen udgangspunkt i gravsten og monumenter, når hun fortæller byhistorie set fra Østre Kirkegård.

Jødisk kirkegård og Dødsminde

Da Østre Kirkegård blev indviet lå der faktisk allerede en begravelsesplads i området. Den jødiske menighed havde nemlig allerede i 1806 anlagt begravelsesplads for den store jødiske menighed på arealet ved siden af.
Få år efter blev Dødsminde indviet som byens nye assistenskirkegård, dvs. en kirkegård, som lå et stykke fra en kirke. Her lå Dødsminde godt og langt udenfor datidens bebyggede by. 100 år senere, i 1919, fik kirkegården med de mange spændende historier sit nuværende navn, Østre Kirkegård.

”Der gemmer sig fantastiske historier under de mange bevarede gravsten. Jeg kan som byhistoriker kun mig glæde over, at kirkegården stadig er i drift og ikke blev nedlagt, som man ellers overvejede på et tidspunkt, ” siger Tina Knudsen Jensen.

For mere information kontakt arkivar Tina Knudsen Jensen på tlf. 2344 9036 eller på tkj@museumoj.dk.