Nysgerrige sommergæster lærer om mønter og stolpehuller

”Man skal godt nok have meget fantasi som arkæolog! ” bemærker en mandlig sommergæst på den arkæologiske udgravning ved Kalø, mens han kigger ned på det brune mærke i jorden, hvor der engang i middelalderen stod en træstolpe til et hus.

Arkæolog på udgravningen Rie Hyldgård viser nysgerrige gæster nye fund fra den arkæologiske udgravning af den forsvundne middelalderby Bregnet. Her er mønter, teglsten, potteskår og en del af lysestage. Alt fra år 1400-1650. Fotokilde: Museum Østjylland

”Fantasi er bestemt godt at have som arkæolog. Men alt hvad vi konkluderer på de fund, vi gør, gør vi på en base af viden og erfaring, ” smiler udgravningsleder og ph.d. Thomas Guntzelnick Poulsen.

Gæster får afkodet fund

Åben Udgravning af middelalderbyen Bregnet er i fuld gang. Arkæologerne har fire uger denne sommer indbudt alle nysgerrige gæster til at kigge med, spørge om alt og opleve fortiden dukke frem. Ikke alt er guldhorn og skeletter, så udgravningens store og små gæster får en masse snak med arkæologerne og forklaringer på spor, hvor det ikke er åbenlyst, hvad det egentlig er. Der skal nemlig et trænet øje til at afkode de fleste af vores forfædres spor.

”Det er rigtig sjovt at tage den snak med publikum, særligt hvis spørgsmålene er konkrete og lidt nørdede. Jeg har for eksempel fortalt om C14-dateringer og min kollega om, hvordan man undersøger keramik, mønter og tegl, ” fortæller Thomas Guntzelnick Poulsen.

Status på udgravningen

Et par uger henne i udgravningen af den forsvundne middelalderby Bregnet kan arkæologerne konstatere, at det går rigtig godt – både med de mange gæster og med selve udgravningen. Der er fundet spor efter et teglbrænderi og tre middelalderhuse, der formodentlig har været brugt til beboelse. Et af husene har desuden været brændt. Det ses, fordi stolpehullerne er næsten sorte af trækul.

”Det er oplagt, at teglbrænderen og familie har boet i et af husene, der ligger tæt på teglbrænderiet. Huset her er nok fem meter langt og seks meter bredt, ” forklarer Thomas Guntzelnick Poulsen, mens han skridter det af.

”Vi har endnu ikke fundet genstande inde i husene. Genstandene vil ellers kunne fortælle meget om de mennesker, som har boet der.

I uge 28 gælder det udgravningen af teglbrænderiet, som endnu kun er sporadisk undersøgt, og det håber Thomas Guntzelnick Poulsen vil interessere mange gæster. 

”Vi ved, at der har ligget et teglbrænderi, men vi aner ikke, hvad der dukker op, når vi for alvor går i gang med at udgrave det. Tidligere har vi på samme sted fundet et bageri og nu en teglovn. Det fortæller os, at stedet har fungeret som et serviceorgan for Kalø Slot. ”

Fundet fem mønter

På udgravningens første dag har dygtige detektorfolk fra Midtjysk Detektorforening tjekket området igennem og fundet fem mønter fra middelalderen i overflademulden. Og der er håb om at finde flere.

”Det er svært at se metallet i leret jord som her, så det kan – bogstaveligt talt – være guld værd, at detektorfolkene undersøger udgravningsfeltet, ” fortæller arkæolog Lisette Berg Andersen.

De fundne mønter er dog ikke af guld, men derimod af sølv og kobber.

Gøgl og snobrød, musik og historier

En del børn besøger Åben Udgravning, og torsdage og fredage bliver der kræset særligt for de yngste gæster. Her er der gøgl og snobrøds-hygge, middelaldermusik og spændende fortællinger om livet for 1.000 år siden. Behold bare Dankort, MobilePay og pengesedler i lommen – det er helt gratis at være med. 

”Kniber det med at finde os her på udgravningsområdet, så følg flagene. Eller spørg nationalparkguiderne, der står klar til at hjælpe med alt mellem himmel og jord, ” råder Lisette Berg Andersen og henviser til guiderne, der står ved parkeringspladsen og Kalø Slotscafé.

Åben Udgravning lukker og slukker den 23. juli. Herefter bliver udgravningen dækket til og alle de fundne genstande og spor registreret og gemt.

For mere information kontakt udgravningsleder og ph.d. Thomas Guntzelnick Poulsen på 4010 8128 eller på tgp@museumoj.dk