Nye undersøgelser kaster lys over Østrup Voldsted

Det er ikke let at se det, hvis man ikke lige ved det. Men på en bevokset plet, godt gemt af vejen i den lille landsby Østrup ved Randers, lå der i middelalderen en prægtig borg. En borg, som gennem 500 år dannede rammen om masser af dramatiske historier.

Arkæologerne undersøger og graver i 2017 på Østrup Voldsted. Vejret er ikke altid med arkæologerne, så de må være kreative for at kunne arbejde, når det øser ned. Hør hvilken ny viden, som undersøgelserne kastede af sig om det gamle voldsted, når museumsinspektør Thomas Guntzelnick Poulsen holder foredrag i Østrup. Fotokilde: Museum Østjylland

Museum Østjylland og museumsinspektør Thomas Guntzelnick Poulsen inviterer nu til foredrag med spotlyset rettet på Østrup Voldsted. Nye arkæologiske undersøgelser på voldstedet har nemlig kastet overraskende nyt lys over historien på stedet.

Foredrag: Østrup Voldsted, søndag den 15. september 2019 kl. 11 – 12.
Sted: Borggyden i Østrup, 8930 Randers NØ.
Billet: 50 kr. 

I dag sladrer kun vejnavnet Borggyden i Østrup om, at der for flere hundrede år siden netop på dette sted lå en borg. Selve voldstedet er i dag en mindre firkantet banke, delvist dækket af træer og buske.

1000 år gammelt voldsted

Arkæologer har flere gange undersøgt voldstedet, og flere stenbygninger er dukket frem. Det samlede billede har dog altid været noget uklart, og især en ordentlig datering af stedet har manglet. I 2017 lavede arkæologer fra Museum Østjylland en større udbytterig undersøgelse.

”Det viste sig nemlig, at voldstedet er grundlagt helt tilbage i slutningen af 1000-tallet. Senere er det af flere omgange blevet befæstet. Navnlig i 1300-tallet blev voldstedet voldsomt udbygget og befæstet med en stor voldgrav og flere kraftige stenbygninger, ” fortæller Thomas Guntzelnick Poulsen.

Urolige tider

I 1300-tallet var Danmark præget af stor uro. De berygtede tyske grever overtog mere eller mindre hele landet som pant for de store lån, de havde ydet de danske konger. Da Christopher døde i 1332, undlod man helt at sætte en ny konge på tronen. Uroen kulminerede med mordet på den kullede Grev Gert i Randers 1. april 1340.

”Som jordejer har man måttet klare sig selv, hvilket kom meget tydeligt til udtryk under undersøgelserne ved Østrup, ” fastslår Thomas Guntzelnick Poulsen.

En tur i tidsmaskinen i Østrup

Til foredraget koncentrerer Thomas Guntzelnick Poulsen sig både om nye og gamle undersøgelser i Østrup og om stedets placering i danmarkshistorien. Hør om grundlæggelser for over 900 år siden over de urolige borgerkrigslignende år til stedets endelige skæbne som kongeligt jagtslot. Det sidste skete, efter kronen havde overtaget slottet ved reformationen for 500 år siden.

”Meget af voldstedet er i dag ødelagt, men væsentlig dele kan vi heldigvis stadig se, ” forsikrer Thomas Guntzelnick Poulsen.

For mere information kontakt museumsinspektør Thomas Guntzelnick Poulsen på 4010 8128 eller på tgp@museumoj.dk