Ny podcast fortæller kulturhistorie fra Tange Sø

I dag udkommer et nyt podcastafsnit i serien ”Åsteder – fortællinger fra Gudenåen”. Denne gang handler det om, hvordan Danmarks største sø, Tange Sø, bliver anlagt omkring 1920. Afsnittet er fortalt af Jytte Thorndahl fra Energimuseet ved Bjerringbro. Podcast er en ny og interessant måde at formidle viden om vores fælles kulturhistorie til den moderne og travle medieforbruger, påpeger hun.

Tangeværket ligger og genspejles i vandet ved Tange sø

Da 1. Verdenskrig bryder ud i 1914 og tyskerne senere erklærer u-bådskrig, stiger priserne på kul. I 1917 er priserne på kul steget til det 10-dobbelte, og det er alvorligt. Derfor hives et tidligere dansk projekt op fra skrivebordsskuffen, hvor det er skitseret, at Gudenåens vand bør inddæmmes og bruges til el-produktion.

I podcastserien ”Åsteder – fortællinger fra Gudenåen”, fortæller Jytte Thorndahl fra Energimuseet hele den farverige historie om, hvordan Danmarks største kunstige sø er blevet til. Det er en historie om kloge og kvikke ingeniører – men det er også en fortælling om de mennesker, der måtte flytte fra hus og hjem, fordi deres huse skulle oversvømmes, og om de 500 mand med skovl og trillebøre som det manuelle arbejde krævede.

”I november 1920 er dæmningen og kanalen frem til kraftværket bygget færdig, alle huse og gårde er fjernet, og man lader Gudenåen gå over sine bredder. I løbet af tre uger fik man en 13 km lang sø på i alt 625 hektar. Lokalbefolkningen fik en sø i julegave og kunne nu få elektrisk lys i julen 1920, ”forklarer Jytte Thorndahl.

Stort samarbejde baner vejen for nye måder at formidle

Podcastserien ”Åsteder – fortællinger fra Gudenåen” er blevet til i et samarbejde mellem blandt andet otte jyske museer og Gudenåsamarbejdet. I projektet indgår også et uddannelsesforløb, som skal klæde partnere på til at bruge podcast som formidlingsform på den lange bane.

”Hos Energimuseet er vi glade for at kunne deltage i samarbejdet og fortælle nogen af de spændende og mere moderne historier, som Gudenåen også rummer. Vi kan se flere perspektiver i at bruge podcast og lydfortællinger som medie i fremtiden. På den måde er det et led i vores arbejde med at formidle på flere platforme,” siger Jytte Thorndahl.

Hver måned udkommer et nyt afsnit i podcastserien, og i næste afsnit fortæller Frede Jensen, samlingsinspektør fra Museum Østjylland om sprængningen af jernbanebroerne ved Gudenåen og Langå.

Åsteder – fortællinger fra Gudenåen” kan høres i din foretrukne podcast app. Find serien på på iTunes eller i Podbean.

Fakta om projektet

  • Du kan få mere viden og inspiration på oplevgudena.dk/podcast.
  • Der udgives en ny podcast hver måned. De bliver produceres af journalist Lene Grønborg Poulsen, lydland.com.
  • Partnerskabet består af de statsanerkendte museer med ansvar for formidling af Gudenåen, turistorganisationerne omkring Gudenåen samt de syv Gudenåkommuner i GudenåSamarbejdet
  • De deltagende museer er: Glud Museum, Horsens Industrimuseum, Horsens Museum, Øm Kloster Museum, Museum Silkeborg, Moesgaard Museum, Energimuseet og Museum Østjylland.
  • Formålet med GudenåSamarbejdet, som består af Hedensted, Horsens, Skanderborg, Silkeborg, Viborg, Favrskov og Randers kommuner, er at gøre oplevelserne knyttet til Gudenåen mere synlige og tilgængelige
  • Podcasts bliver stadig mere populært. Fra 2016 til 2017 øgedes antallet af danskere, der ugentligt lyttede til podcasts fra 9% til 15%. Af de 20-39-årige lyttede 25% ugentligt i 2017
  • Region Midt har bevilget 245.000 kroner af Kulturpuljen 2018.

For mere information kontakt: