Ny årbog om tragisk kærlighed, tyske lejre og tørlagte enge

Som læser af Museum Østjyllands årbog 2021 kommer du langt omkring i den østjyske historie. Den nye årbogs 200 sider rummer fortællinger, som i tid strækker sig over de sidste 2.000 år, og som dækker det meste af geografien på Djursland og i Kronjylland.

Krucifiks af bronze, som blev fundet af en amatørarkæolog ved Fausing øst for Randers. Krucifikset er fra 1000-tallet og er dermed vidnesbyrd fra den tidligste kristne periode i vores lokale historie. Læs denne og mange andre historier fra fortiden i det østjyske i Museum Østjyllands årbog 2021, der netop er udkommet. Fotokilde: Museum Østjylland

Museum Østjyllands årbog 2021 udkommer nu.
Årbogen kan købes i Museum Østjyllands butikker i Randers, Ebeltoft og Grenaa.

Årbogshistorien om et meget tragisk kærlighedsforhold med en dramatisk og overraskende afslutning giver et godt indblik i moral og dobbeltmoral i 1800-tallets Randers. Kortlægningen af de tyske flygtningelejre på Djursland giver nye perspektiver på det lokale og regionale efterspil efter 2. verdenskrig.
Og den meget langvarige sag omkring Kare Holm i Randers Fjord, som blev landfast med resten af Rougsø, bidrager til historien om de store landvindingsprojekter på Djursland.

En bred arbejdsmark

De tre historier udgør sammen med 14 andre artikler beretningerne fra Museum Østjyllands arbejdsmark det sidste år. Det er en omfattende arbejdsmark. Derfor kan du i bogen også læse om alt fra håndværk i middelalderens Randers over besættelsestidens tildragelser på Djursland til problemerne med at finde overnatning i Ebeltoft i 1827, længe før byen blev et turistmål.

Ned i maskinrummet, ind i samlingerne

Museet benytter også sin årbog som en kærkommen lejlighed til at invitere læserne og brugerne af museet ind bag kulisserne og ned i maskinrummet!
Det er her, museets medarbejdere fremlægger tankerne bag det at drive museum. Museer er samlinger. Men det er ikke tilfældige samlinger. Museumsinspektører og arkivarer gør sig store faglige overvejelser, inden samlingerne bliver forøget. Det rummer årbogen to artikler om, som også giver indblik i, hvordan man som almindelig borger kan få adgang til de oplysninger, som arkiverne rummer om én.

Ned i maskinrummet, ind i formidlingen

Ligesom der bliver gjort mange faglige overvejelser om samlingerne, er museets formidling heller ikke tilfældig. Formidlingen er også et resultat af grundige overvejelser.
Det er ikke tilfældigt, at der mange steder i museets udstillinger er særlige universer, som henvender sig til børn. Det er resultatet af en strategisk satsning, og der er lagt mange tanker i at udvikle dem.
Det samme gælder museets digitale tilbud, som har fået en ny strategisk placering i museets udvikling med nedlukningerne under coronaepidemien. Begge dele kan man også læse om i årbogen 2021.

Efterskrift

Museets nu forhenværende chef, Jørgen Smidt-Jensen, benytter årbogens sidste artikel til at riste en rune over sine 23 år som leder af først museet i Randers siden af Museum Østjyllands mange huse i Randers, Syddjurs og Norddjurs kommuner.
Det er en kavalkade, som giver en overflyvning over udviklingen i både den lokale og den nationale museumsbranche gennem det meste af en menneskealder.

Museum Østjyllands årbog 2021 er på lige knapt 200 rigt illustrerede sider og kan købes i Museum Østjyllands butikker i Randers, Grenaa og Ebeltoft.
Bogen koster 175 kr.

For mere information kontakt museumschef Jesper Bækgaard på 4021 3860 eller på jb@museumoj.dk