Kolindsund er ikke kun fortællingen om en sø

Kolindsunds historie er ikke kun fortællingen om den sø, der var engang. Det er også en historie om, hvordan landskabet er formet af mennesker, og hvordan vores forhold til naturen har ændret sig gennem tiden.

Den imponerede sundlade ved sundgården Pognæs. Laden er et eksempel på den flotte bygningskultur, som findes ved Kolindsund i dag. Laden er en af kun to tilbageværende sundelader ved Kolindsund, og du kan høre meget mere om Kolindsund og livet omkring det drænede sund, når der er omvisning på Museum Østjylland. Fotokilde: Grenaa Egnsarkiv

Hør om de mange perspektiver og historier, der gemmer sig under overfladen på det tørlagte sund, når tilrettelægger bag Museum Østjyllands særudstilling Kolindsund – søen, der deler vandene inviterer på en spændende omvisning i udstillingen. 
Det er gratis, men husk at tilmelde dig på museets hjemmeside.

Omvisning i særudstilling: Kolindsund – søen, der deler vandene, torsdag den 7. juli 2022 kl. 14 - 15.30 på Museum Østjylland, Søndergade 1 i Grenaa.
Gratis. Men husk tilmelding.

Kolindsund er en del af et landskab, som er formet gennem tusindvis af år. Først af istidens kræfter og siden af mennesket, der har brugt og påvirket landskabet.
På omvisning den 7. juli fortæller en af udstillingens to tilrettelæggere, Rikke Alsbjerg Schøning om nogle af de mange historiske begivenheder, som har præget sundet. Især udtørringen af Kolindsund for 150 år siden var et af tidens største landvindingsprojekter og medførte en enorm forandring i landskabet.  

Natur og kultur i sundet

I dag kaldes Kolindsund alt fra et naturskønt område til en landbrugsørken. ”Så forskellige syn på sundet tyder på, at natur som begreb ikke er helt enkelt at definere – heller ikke, når vi taler om Kolindsund. For hvad er egentlig natur? ” spørger Rikke Alsbjerg Schøning.

På omvisningen retter hun det historiske spotlys mod nogle af de forskellige perspektiver af naturen, og hvordan den har ændret sig. ”Her afspejler området i og ved Kolindsund ganske fint vores syn på naturen gennem tiden, ” forklarer hun. 

Værdifuldt kulturhistorisk miljø

Omvisningen byder også på historien om Kolindsund som kulturlandskab. Det menneskeskabte Kolindsund, som det ser ud i dag, er nemlig på grund af sin inddæmning, net af veje og kanaler og ikke mindst sin markante bygningskultur udvalgt af Norddjurs Kommune som et særligt værdifuldt kulturhistorisk miljø.

”Kolindsund er ikke kun en diskussion om natur, men også en fortælling om landskabsdannelse, bygningskultur og store ambitioner, som kan ses i landet i dag, ” fortæller museumsinspektør Rikke Alsbjerg Schøning.

Hvor tørt kan det blive?

I særudstillingen er der fokus på Kolindsunds aktuelle historie, hvor klima og spørgsmålet om fremtiden spiller en stor rolle. På omvisning kan du blandt andet høre om, hvordan tørke og ekstremt varme vejrforhold kan få betydning for Kolindsund og fremtidens landbrug.

”Kolindsunds historie handler tit om vand, genoprettelse af søen, oversvømmelser og spørgsmålet om vand eller ej? Men det vil måske overraske flere, at Kolindsunds historie og fremtid også rummer tørke, som en af fremtidens udfordringer! ” fortæller museumsinspektør Rikke Alsbjerg Schøning.

Vi taler stadig om sundet

Selvom det er 150 år siden tørlægningen af Kolindsund, taler vi stadig om det sund, som ikke er der mere. Kolindsund deler ikke som i stenalderen Jyllands næse i to, men søen deler stadig vandene.

”Særligt i dag har emner som klima og natur fået endnu mere plads i diskussionen om Kolindsunds fremtid. Vi synes, at det er vigtigt, at debatten nuanceres og åbnes mere op, og det er netop formålet med særudstillingen. Fortællingen og snakken om Kolindsund rummer mere end kun spørgsmålet om vand eller ej, ” siger museumsinspektøren.

For mere information kontakt:

Museumsinspektør Rikke Alsbjerg Schøning på tlf. 3071 6698 eller på ras@museumoj.dk