Historisk midsommertur til skovene ved Kalø – Vil du med?

Spænd traveskoene og tag med ud i midsommerlandet, når Museum Østjylland og naturvejleder Anita Søholm fra Naturildsjæl inviterer på midsommervandring i naturen omkring Kalø Slotsruin.

Den smukke natur omkring Kalø danner rammen om midsommervandringen, som byder på natur af den flotteste slags såvel som på gode historier og lidt lækkert til ganen. Museum Østjylland og naturvejleder Anita Søholm inviterer. Fotokilde: Anita Søholm

Den friske vandring i sommerlandet er krydret med spændende lokal kulturhistorie fortalt af Anita Søholm. Her kan du blandt andet høre om imponerende morænelandskab, udmattede pilgrimme, helbredende vand og en død baron fra Kalø Gods.
Den cirka ni kilometer lange vandring garneres både med de gode historier og med lidt godt til gane og mave i form af lækkerier fra lokale producenter.

Midsommervandring ved Kalø onsdag den 19. juni 2019 kl. 18 - 21.30.
dested: P-pladsen ved Slotskroen ved Kalø Slotsruin.
Billet 50 kr. inkl. kaffe og bagværk. 

Turen foregår i det lettere kuperede terræn langs kysten, og den vil tage cirka tre timer at gå.
Fra p-pladsen ved Slotskroen går turen først ad vejen til Hestehaveskoven, langs kysten og ad Havbakkerne til Favntræspladsen. Herfra videre gennem skoven til Bregnet Kirke, forbi Sct. Tobias-helligkilden og von Jenisch-mindestenen i Ringelmoseskoven.
De indlagte historier på turen handler om livet før i tiden, om den lokale natur, kirken og kulturhistorien.

Trætroldene på Havbakkerne

I Havbakkerne i Hestehaveskoven er det med at sætte fødderne med varsomhed, da turen går langs den bratte klint. Klinten udgør resterne af en randmoræne, som isen i sin tid har skubbet foran sig. 

”Vindretningen har formet de mange forkrøblede træer, der gror på Havbakkerne. Det sætter fantasien i gang om trolde og andre væsner, ” smiler Anita Søholm.

Midsommervandringens deltagere passerer på turen også Favntræspladsen, hvor man tidligere udskibede brænde til Århus.

Ensom kirke og noget om en kilde

Fra Hestehaveskoven går turen over i Ringelmose skov, hvor Bregnet Kirke ligger smukt i kanten af skoven. Kirken er opført omkring 1470 og ligger lidt ensomt i dag, fordi der lå en landsby omkring den, da den blev bygget. Man regner med, at landsbybeboerne er tvangsflyttet længere ind i landet til det, der blev til byen Rønde.

”Der må have ligget en kirke på stedet i mange år før den nuværende, fordi Sct. Tobias Kilde ligger cirka 100 meter fra kirken. Kilden har været besøgt af pilgrimme langvejs fra, og derfor var det nærliggende at have en kirke til at servicere pilgrimmene, ” fortæller Anita Søholm.

Bregnet Kirke fungerer i dag som Røndes kirke.

Kuren for blindhed

Turen går også til Helligkilden i Ringelmose Skov, som har fået sit navn efter den hellige Tobias, der på mirakuløsvis kurerede blinde og svagtseende. Derfor mener man, at kilden har været besøgt af folk med synsproblemer, som mente, de blev raske, hvis de badede i kilden.
På turen tilbage til Kalø Slotsruin passeres mindestenen for Baron von Jenisch, der ejede Kalø Gods, indtil han blev dræbt under 2. verdenskrig.

”Vi slutter af med kaffe fra Mols Kafferisteri, lokalt bagværk fra Fuglsø kro og dertil et lille glas lokalt produceret mjød lavet på vilde urter, ” frister Anita Søholm!

For mere information kontakt museumsinspektør Jesper Nørskov Pedersen på 5172 8055 eller jnp@museumoj.dk