Gode fortællinger om slid, sandstorme og selvforsyning

I Norddjurs kan mange fortællinger kobles sammen med udvindinger af råstoffer i jorden og langs kysten. Det har sat sine tydelige spor i lokalhistorien.

kalktransportskibene (foto omkring 1905). Hør om, hvordan jorden og kalken i Norddjurs har påvirket menneskenes liv fra oldtiden til i dag, når der er omvisning på Museum Østjylland. Museumsinspektør Rikke Alsbjerg Schøning fortæller og tager udgangspunkt i egne favoritfortællinger og -genstande i museets udstillinger. Der er entre. Fotokilde: Grenaa Egnsarkiv

Nu har du chancen for at høre en spændende fortælling om velbevarede skeletter og katastrofale sandstorme. Lyt også med på historierne om, hvordan djurslændingene igennem 4.000 år har forsynet sig med jordens gaver i form af kalk, flint og muligheden for at dyrke afgrøder.

Omvisning: Skeletter, slid, sandstorm og selvforsyning torsdag den 28. november 2019 kl. 16 - 17.30 på Museum Østjylland, Søndergade 1 i Grenaa.
Billet 50 kr. 

Alle de gode historier får du fortalt af museumsinspektør på Museum Østjylland, Rikke Alsbjerg Schøning. Hun tager til omvisningen den 28. november udgangspunkt i sine egne favorithistorier i udstillingsafsnittene Jorden og Kalken i udstillingerne Fire veje til Norddjurs på museet.

”Som de fleste gæster, der besøger museet her i Grenaa, så har også jeg mine favoritfortællinger og -genstande i udstillingerne. Fælles for mine favoritter er, at de rummer drama, drømme og godt gammeldags hårdt arbejde, ” siger Rikke Alsbjerg Schøning.

Sandflugt og gavebod

Eftermiddagens omvisning i Jorden og Kalken kredser om, hvordan jorden og kalken i Norddjurs har påvirket menneskenes liv fra oldtiden og frem til i dag. Oplev Rikke Alsbjerg Schøning fortælle om den store betydning, som både kalken og den lette, sandede jord har haft for livet i Norddjurs. Hør blandt andet om sandflugtens ødelæggende kræfter, om kollektivisternes drømme om selvforsyning, om råstoffer i jorden og naturligvis også om de mennesker, der arbejdede hårdt med at udvinde råstofferne.

”For et område som Norddjurs har jorden under os været en ren gavebod, som beboere her har nydt godt af siden oldtiden. Det gør vi stadig den dag i dag. Men det har ikke været helt uden konsekvenser at dyrke jorden og udvinde dens råstoffer, ” forklarer museumsinspektør Rikke Alsbjerg Schøning, der vil komme nærmere ind på det emne til omvisningen.

Store drømme, masser af slid

Rikke Alsbjerg Schøning har sammensat omvisningen, så den kommer langt omkring. Udover de dramatiske fortællinger om sandflugt, byder omvisningen også på historier om de mange forskellige mennesker, som rejste til Djursland for at knokle i tørvemoser og kalkbrud og tjene til livets opretholdelse.
Heldigvis bliver der også plads til mere muntre beretninger. Hør for eksempel om dengang kollektivisterne med deres spraglede tøj og drømme om selvforsynings indtog Djursland, og også for eftertiden satte deres præg på det Djursland, vi kender i dag!  

For mere information kontakt museumsinspektør Rikke Alsbjerg Schøning på 3071 6698 eller på ras@museumoj.dk