Gammelt kultsted fejres med tavle, taler og sang

Blakbjerg er et af de højeste punkter i Ryomgård og omegn og lidt af en lokal kulturhistorisk perle. På bakken Blakbjerg udspillede der sig i bondestenalderen gådefulde ritualer, som samlede hundredvis, måske tusindvis af mennesker.

Nu indvies en informationstavle med historien om den gamle kultsted og samlingsplads Blakbjerg, der ligger højt hævet i landskabet ved Ryomgård. Alle er velkomne til den festlige åbning med taler, forfriskninger og en sang skrevet specielt til lejligheden af provst Helge Qvist Frandsen. Fotokilde: Museum Østjylland

Nu indvies en informationstavle med historien om det gamle kultsted og samlingsplads. Alle er velkomne til den festlige åbning med taler, forfriskninger og en sang skrevet specielt til lejligheden.
Fejringen sker i forbindelse med det landsdækkende arrangement Fortidsmindedagen 2019, hvor Slots- og Kulturstyrelsen og landets arkæologiske museer sætter fokus på de mange seværdige fredede fortidsminder i land og by.

Indvielse af ny informationstavle på Blakbjerg, søndag den 28. april 2019 kl. 13 ved Bo- og aktivitetscenter Marie Magdalene, Vestergade 116 i Ryomgård.
Alle er velkomne.

Det er længere tids arbejde, der nu munder ud i indvielsen af informationstavlen ved Blakbjerg. Syddjurs Kommune, Museum Østjylland og Ryomgård Distriktsråd har arbejdet sammen om at finansiere, producere og placere en informationstavle, der i ord og billeder fortæller historien om det gamle kult- og samlingssted.

”Det er en stor glæde, at vi nu er kommet til indvielsen af tavlen. Gennem flere hundrede år har der udspillet sig fascinerede og gådefulde ritualer på dette sted, og den historie skal da formidles til alle, som kommer til det naturskønne og markante sted,” siger forskningsleder på Museum Østjylland, Lutz Klassen.

Lutz Klassen er dykket ned i stedets historie og er manden bag den tekst, som man som gæst nu kan læse på Blakbjerg. Her kan man ved det nye bord- og bænkesæt fremover også lade benene hvile og blikket vandre udover det flotte landskab.

Man kan på den nye informationstavle også se, hvordan landskabet blev til under sidste istid og årtusinderne herefter.

Gådefulde ritualer og fortidens ånder

I bondestenalderen for 5.500 år siden levede menneskene på Djursland spredt på gårde rundt
om i landskabet. Til særlige lejligheder samledes indbyggerne på Blakbjerg og lavede gådefulde ritualer. Arkæologer fra Museum Østjylland har undersøgt spor af ritualerne og menneskenes liv i bondestenalderen. Det er denne historie, man nu kan læse på informationstavlen på stedet.

”Sælsomme blandinger af affald, økser, lerkar og menneskeknogler blev lagt i dybe, brede grøfter, som bønderne havde udgravet. Dette skete flere gange og gennem flere hundrede år. Hvad disse ritualer præcist gik ud på, ved vi ikke. Muligvis var plateauet ved Blakbjerg forbeholdt forfædrenes ånder og måtte kun betrædes under udførelse af særlige ritualer, ” fortæller Lutz Klassen.

Lignende anlæg og ritualer kendes fra cirka 30 andre pladser i Danmark og flere hundrede i Vest- og Centraleuropa. De er en af den europæiske stenalders største gåder.

Sangen om Blakbjerg

Blakbjerg får i dagens festlige anledning sin egen sang, Sangen om Blakbjerg. Det er tidligere provst Helge Qvist Frandsen, der har forfattet de seks vers på melodien Jeg elsker de grønne lunde. Sangen skal naturligvis synges ved indvielsen den 28. april.
Desuden er der taler ved medlem af Ryomgård Distriktsråd og forskningsleder Lutz Klassen, Museum Østjylland, der fortæller kort om Blakbjerg i bondestenalderen.

Informationstavlen og bord med bænke er sponsoreret af LaCour Fonden, Syddjurs Kommune, Museum Østjylland og Ryomgård Distriktsråd.

For mere information, kontakt forskningsleder på Museum Østjylland Lutz Klassen på 2383 9682 eller på lk@museumoj.dk.