Få de bedste historier fra kirkegården i Ebeltoft

Siden 1827 har Ebeltoft Kirkegård været det sidste hvilested for købstadens indbyggere. Her er folk blevet begravet, nogle med pomp og pragt, andre i stilhed. Nogle grave findes her stadig mere end 100 år senere, mens andre er nedlagt.

Tag en pause med museumsinspektør Lea Glerup Møller og præst Heidi Bisgaard, når der er gratis kirkegårdsvandring i Ebeltoft den 18. september. ”Hver kirkegård er fyldt med sine historier og er udtryk for den kultur, vi lever i. Kirkegårdene er små oaser, åndehuller. Det er ret fantastisk, at de findes i stort set alle byer, og at vi frit kan gå ind på dem, sætte os og tage en pause, ” mener Heidi Bisgaard. Foto: Museum Østjylland

Gå med sognepræst Heidi Bisgaard og museumsinspektør Lea Glerup Møller på en spændende tur rundt på kirkegården. Her kan du høre historier om Ebeltoft Kirkegård og om, hvordan folk gennem tiden har ønsket at blive begravet.
Den guidede kirkegårdsvandring er gratis.

Kirkegårdsvandring i Ebeltoft – gode fortællinger fra det sidste hvilested onsdag den 18. september 2019 kl. 19 - 20.30.
Mødested: Ebeltoft Kirke, Grønningen 2, 8400 Ebeltoft.
Gratis. Husk tilmelding til ebeltoft.sogn@km.dk. Mærk din tilmelding: Kirkegårdsvandring.

Oprindeligt lå Ebeltoft Kirkegård på jorden umiddelbart omkring kirken. Men der kom flere og flere indbyggere i byen, så kirkegården blev for lille, og fra begyndelsen af 1800-tallet arbejdede byfogeden aktivt på at flytte den uden for byen. I 1827 blev den nye og nuværende kirkegård på Kirkegårdsvej indviet.
Sognepræst Heidi Bisgaard nyder selv at gå en tur på kirkegården, bare sådan for sin fornøjelses skyld.

”Ebeltoft Kirkegård ligger jo særligt smukt højt på Kirkebakken med udsigt over byens røde tage, tårne og vigens blå vand, ” siger sognepræst Heidi Bisgaard.

”For mig er det altid vedkommende at gå en tur over kirkegården. Jeg kan bedst lide, hvis jeg kan slentre og har tid til at læse navnene på gravstenene, årstallene og citater. Det fortæller alt sammen noget om den tid, som gik forud for vores egen og danner grundlag for den tid, vi selv lever i. Det fortæller noget om vores sted, den store historie lokalt set. ”

Det er mode i begravelser

Under turen rundt på kirkegården fortæller Heidi Bisgaard og Lea Glerup blandt andet om kirkegårdens indretning, og om hvordan samfundets udvikling afspejler sig i ønskerne til begravelser og gravlægning.

”I 1800-tallet, hvor romantikken var den afgørende åndsretning, blev døden set som en søvn, hvor afdøde vendte tilbage til naturen. Kirkegårdene blev til ”De dødes Have”, et sted, hvor efterladte kunne søge trøst ved tanken om genforening. Her kunne familien og sorgen iscenesættes på et velordnet, indhegnet familiegravsted, ” fortæller Lea Glerup Møller.

”I dag er store dele af kirkegårdene indrettet til mere anonyme urnenedsættelser og skovkirkegårde. Det er også begyndt at vinde indpas at få asken strøet ud over havet. ”

Vandringen på Ebeltoft Kirkegård byder selvfølgelig også på fortællinger om nogle af de borgere – høj som lav – der har fundet deres sidste hvilested her.   

For mere information kontakt museumsinspektør Lea Glerup Møller på 2113 0931 eller på lgm@museumoj.dk.