Bag kongen stod en dronning og trak i trådene

Middelalderens dronninger træder frem i spotlyset foran deres mænd, kongerne, i et spændende og tankevækkende foredrag på Museum Østjylland i Kulturhuset. Hør om dronninger, der udøvede direkte magt på lige fod med deres mænd eller som fungerede som ambassadører for landet ved at skabe relationer til andre lande.

Middelaldermønten her stammer fra Skåne. På forsiden ses kongen afbilledet, på bagsiden er skrevet langs kanten NICALAUS (Niels) og MARGARETA (Margrete). Mønten kan ses i særudstillingen Mønt og Magt, der kan ses på Museum Østjylland en måneds tid endnu. Fotokilde: Museum Østjylland

Det er historiker fra Moesgaard Museum, Kasper Holgaard Andersen, der for en stund trækker dronningerne frem i lyset.
Der er entré.

Foredrag: Dronningemagt, tirsdag den 3. maj 2022 kl. 19 - 21 på Museum Østjylland, Kulturhuset i Randers.
Billet 50 kr.

De fleste ved godt, at en moderne kvinde i et parforhold sjældent er en underdanig og tilbagetrukket figur. Hun lever ikke som en anden Askepot og tvinges til at finde livsindhold i at varte mand og børn op og i øvrigt holde sig tavs i baggrunden.
Sådan er det heldigvis ikke i dag, og sådan var det heller ikke for 1.000 år siden – i hvert fald ikke hvis en kvinde var gift med en mand, der var konge. Middelalderens dronninger havde overraskende stor magt, men vi hører sjældent om dem.

”Middelalderen portrætteres stort set kun igennem kongernes øjne. Kun sjældent hører vi om dronningerne, selvom de spillede en stor rolle i kampen om magten. Det er også tankevækkende, at vi taler om kongerækken, men aldrig om dronningerækken, ” pointerer Kasper Holgaard Andersen.

Ingen skubber Ingeborg

Kasper Holgaard Andersen er historiker på Moesgaard Museum og vil i foredraget fortælle historien om kvindernes vigtige rolle i middelalderens magtspil. Udgangspunktet for fortællingen er Valdemar Sejrs søster, Ingeborg, der blev gift med den franske konge Phillip 2. August.

”Der gik ikke længe, før Phillip fortrød brylluppet og ville have det opløst og Ingeborg sendt hjem til Danmark igen. Men Ingeborg nægtede at rejse og stod i stedet fast på sin ret som fransk dronning! ” fortæller Kasper Holgaard Andersen.

Til trods for Phillips ihærdige forsøg, forblev Ingeborg dronning, og hun blev ovenikøbet støttet af paven i sin sag. Til sidst accepterede Phillip, at der ikke var noget at gøre og genindsatte Ingeborg som dronning.

”Måske fordi han manglede allierede i sin kamp mod England og Tyskland, og Ingeborg som dansk prinsesse var et stærkt kort på hånden, ” fortæller Kasper Holgaard Andersen. 

Ingeborg overlevede sin mand og levede sine sidste år på et kloster.

Den første seje Margrete

Får du til foredraget smag for de gode fortællinger om fortidens ukuelige dronninger, kan du dykke mere ned i emnet i Museum Østjyllands aktuelle særudstilling Mønt og Magt. Du kan nå et kig i udstillingen denne foredragsaften og i øvrigt nærstudere den frem til søndag den 22. maj i museets åbningstid.
Oplev blandt meget andet historien om Dronning Margrete, der var gift med Kong Niels i begyndelsen af 1100-tallet. Hun var en meget magtfuld kvinde, der ejede store jordområder i Sverige og havde arveret til den svenske trone. Som noget helt unikt fik hun sat sit navn på de danske mønter, og hendes og Niels’ førstefødte dreng blev meget usædvanligt opkaldt efter hendes far og ikke som det ellers var almindeligt efter Niels’ far, Svend Estridsen.

”Margrete har uden tvivl været en ligeværdig partner for Niels. Meget tyder på, at hun faktisk kan have haft mindst lige så stor magt som sin mand, ” forklarer udstillingens tilrettelægger museumsinspektør Thomas Guntzelnick Poulsen.

For mere information om foredraget kontakt museumsinspektør og ph.d. Thomas Guntzelnick Poulsen på 4010 8128 eller på tgp@museumoj.dk