Kultur? Hvad skal det gøre godt for?

Her i foråret retter Randers Kunstmuseum, Museum Østjylland og Randers Bibliotek – Kulturhusets tre institutioner – spotlyset mod, om kulturlivet har nogen betydning for vores sundhed og læring.

Kulturen og dens betydning for sundhed og læring er på programmet i to arrangementer i Kulturhuset. Fire foredragsholdere giver i to kulturhussaloner deres interessante bud på kulturens betydning for det moderne menneske. Alle er velkomne til de gratis arrangementer.

04. april 2018

I to kulturhussaloner inviteres alle borgere til at kigge forbi Kulturhuset og høre mere sammenhængen mellem kultur, sundhed og læring. Fire anerkendte forskere giver deres kvalificerede bud på emnet, og alle interesserede kan kvit og frit deltage i de to arrangementer i Kulturhuset Randers.

Kulturhussalon onsdag den 4. april 2018 kl. 19:00 - 21:00 i Kulturhusets Store Sal – om kultur & sundhed med lektor og læge Lise Kirstine Gormsen og kulturkonsulent Mikkel Ottow. Gratis adgang.

Kulturhussalon tirsdag den 24. april 2018 kl. 19:00 - 21:00 i Kulturhusets Store Sal – om kultur & læring med kreativitetsforsker Tatiana Chemi og musiker og hjerneforsker Peter Vuust. Gratis adgang.

Arrangementerne er kommet i stand, dels som et tilbud til kommunens ansatte, dels som en åben invitation til alle andre borgere. Men hvorfor skal emnet kreativitet nu kigges efter i sømmene og værdisættes? Souschef på Museum Østjylland Karen Dubery forklarer:

”Det er rigtig spændende at være med til skabe livskvalitet hos vores gæster og borgere, når de møder kultur og kunst i mange facetter. Derfor har vi sat nogle forskere sammen, som kan inspirerer os og dele deres viden om, hvordan kultur og sundhed kan berige hinanden og skabe mere livskvalitet. Vi håber, at rigtig mange, der arbejder med kultur, undervisning, sundhed, ældre, børn med flere har lyst til af komme til Kultursalonerne, som er gratis og åbne for alle! ”

Læger og litteratur

Foredragsholder Lise Kirstine Gormsen er læge og lektor i etik på Aarhus Universitet. Hun fortæller i første kulturhussalon om, hvilken rolle skønlitteratur kan og bør spille for lægers dannelse. Bliver læger bedre til jeres job af at læse skønlitteratur? Og i givet fald hvordan?
Oplægget er fuldt af refleksioner over lægerollen, lægeidentitet og lægekunst – præsenteret gennem læsning af skønlitteratur.

Triste trives

Mikkel Ottow er kulturkonsulent i Region Midtjylland. Han fortæller om regionens arbejde med at bruge kunstneriske og kulturelle tilbud til folk med ondt i livet.
Den internationale forskning på området er i vækst og dokumenterer, at mennesker, der deltager i kunst, kultur og kreative aktiviteter får mere selvtillid og trives bedre. De forbedrer deres sociale relationer og bliver mindre depressive.

Kreativitet er hårdt arbejde

Tatiana Chemi er kreativitetsforsker på Aalborg Universitet. Hun er kvinden bag et stort forskningsprojekt på ni skoler, som konkluderer, at kreative processer styrker indlæringen. Tatiana Chemi mener, at forståelsen af kreativitet er påvirket af myten om talent. Kreativitet er faktisk hårdt arbejde! I stedet for at udvikle talentprojekter og fokusere på dem, så burde vi skabe læringsfællesskaber for alle, så alle børn kan drage nytte af det.

Musik og hjernen

Peter Vuust er jazzmusiker, komponist og hjerneforsker. Han fortæller om, hvad sker der i hjernen, når vi lytter til og spiller musik. Hvordan påvirkes vi af musik - både fysiologisk, følelsesmæssigt og sprogligt?
Med udgangspunkt i sin forskning og i sin karriere som jazzmusiker fortæller Peter Vuust om, hvordan hjernen bearbejder musik og om forskellen på musikeres og ikke-musikeres hjerner.

Bliv godt underholdt

På underholdende vis bliver emnerne belyst fra alle hjørner og kanter med fokus på, hvad musik, billedkunst, litteratur og andre kulturelle genrer betyder for vores sundhed og læring. Hver oplægsholder fortæller om netop deres fagområde, og derefter kan dagens publikum stille spørgsmål og debattere med forskerne.

Der er gratis adgang til kulturhussalonerne.

For mere information kontakt souschef på Museum Østjylland Karen Dubery på 5150 9611 eller på kd@museumoj.dk eller teamkoordinator på Randers Bibliotek Inger Nygaard Kaad på 2015 5934 eller på ink@randersbib.dk.