Museum Østjylland scorer topkarakter

Det har lige været eksamenstid. Men det var ikke kun de kommende studenter, der fik vurderet deres præstationer. Museum Østjylland, der dækker Randers, Norddjurs og Syddjurs kommuner, har også været til ”eksamen”. Slots- og Kulturstyrelsen har nemlig været på kontrolbesøg for at vurdere kvaliteten af museets arbejde.

07. august 2017

Styrelsen har vurderet, at museet samlet set varetager sit arbejde ”meget tilfredsstillende”. Det er styrelsens højeste bedømmelse.

Rollemodel for andre museer

På Museum Østjylland er ledelse og medarbejdere naturligvis meget tilfredse med vurderingen. Museumschef Jørgen Smidt-Jensen opfatter vurderingen som et fantastisk skulderklap for det store arbejde, museets personale har udført, siden Museum Østjylland blev dannet ved en fusion i 2011: ”Når styrelsen i sin vurdering skriver, at Museum Østjylland er initiativtager, inspirator og rollemodel for andre museer, så ranker vi naturligvis ryggen! Vi er stolte af at få en kvalificeret ekstern vurdering, der viser, at vores fusion er sket på forbilledlig vis. ”

Målrettet og eksperimenterende

Udover, at Museum Østjyllands arbejde vurderes som meget tilfredsstillende, lægger Slots- og Kulturstyrelsen i sin vurdering også vægt på, at museet arbejder strategisk og målrettet på også i fremtiden af kunne forbedre og udvikle museet.
Kulturstyrelsen har også fremhævet, at Museum Østjylland arbejder eksperimenterende med formidlingsmedier og brugerinddragelse på højt niveau, ligesom museet skaffer betydelige eksterne midler fra fonde til udviklingsprojekter.

Formænd bakker op

I museets politiske bagland er der tilfredshed med topkarakteren til Museum Østjylland. Kirstine Bille, der er formand for museets præsidium og formand for Plan-, udvikling- og kulturudvalget i Syddjurs, siger i den anledning: ”Kvalitetsvurderingen viser, at det var rigtigt, at fusionere museerne i de tre nabokommuner. Vi har fået et stort og stærkt museum, der kan løfte opgaverne med både forskning, formidling og de store samlinger af museumsgenstande. Samtidigt er det lykkedes at bevare den lokale forankring i de tre gamle museer”. 

Formand for Kultur- og udviklingsudvalget i Norddjurs Kommune, Else Søjmark er enig: ”Senest har vi åbnet helt nye udstillinger i museet i Grenaa, hvilket også er fremhævet af Slots- og Kulturstyrelsen som meget positivt. Det er den slags resultater af høj kvalitet, vi også fremadrettet kan forvente os af vores museum”.

Mogens Nyholm, formand for Kultur- og fritidsudvalget i Randers, lægger vægt på, at styrelsen pointerer den gode opbakning til og samarbejdet med museet fra de tre kommuner, som står bag Museum Østjylland: ”Vi har vist, at vi kan samarbejde på et vigtigt kulturområde, og vi har fået gode resultater ud af samarbejdet. Det skal vi bruge kræfter på at fastholde i fremtiden, som Slots- og kulturstyrelsen i øvrigt også anbefaler.”

Konstruktiv kritik – et bedre museum

Formålet med Slots- og Kulturstyrelsens kvalitetsvurderinger er at sikre, at de statsanerkendte museer lever op til museumslovens krav. Samtidig skal vurderingerne understøtte udviklingen på museerne.
Kvalitetsvurderingen af Museum Østjylland peger derfor også på nogle områder, hvor Styrelsen anbefaler, at museet udvikler sig og forbedrer sig yderligere. Det drejer sig blandt andet om skærpelse af museets profil i vedtægter og strategi og om at flytte museumsgenstande fra utidssvarende opbevaringslokaler til det nybyggede museumsmagasin i Randers. Desuden er der fokus på at sikre museets fortsatte forankring i de tre kommuner, der driver museet.

Jørgen Smidt-Jensen ser meget positivt på styrelsens anbefalinger: ”Jeg synes, at det er en god, konstruktiv kritik. Kvalitetsvurderingen er de fremmede øjne på de dele af virksomheden, hvor vi måske har være en smule ”hjemmeblinde, ” siger Jørgen Smidt-Jensen og glæder sig over, at rapportens anbefalinger kan bruges som et redskab til at skabe et endnu bedre museum – til glæde for museets besøgende og brugere.

Slots- og Kulturstyrelsen kvalitetsvurderer hvert år et par håndfulde museer. Alle kvalitetsvurderinger er tilgængelige på styrelsens hjemmeside: http://slks.dk/museer/museumsvirksomhed/kvalitetsvurdering/

For mere information kontakt museumschef Jørgen Smidt-Jensen på 8712 2623 eller på 2442 9525.