Må vi få din historie?

Landets arkiver opfordrer danskerne til at skrive deres egen historie til en fælles forståelse af Danmarks historie. Det sker i samarbejde med Historier om Danmark.

01. marts 2017

Alle er en del af Danmarks historie. Det behøver man ikke være borgmester, greve eller en del af modstandsbevægelsen under 2. verdenskrig for at være. Sådan lyder opfordringen fra Organisationen Danske Arkiver (ODA) og Sammenslutningen af Danske Arkiver (SLA) og Historier om Danmark er gået sammen om at indsamle danskernes historie.

Giv det videre

Initiativet hedder ”Giv det videre” og er en landsdækkende erindringsindsamlingskampagne. Fra den 1. marts og året ud er det muligt for alle danskere at bidrage med erindringer, historier og oplevelser, der fortæller om deres liv i Danmark – og som til sammen kan skabe indsigt i, hvordan Danmarks historie har udfoldet og udviklet sig de seneste 100 år.

Alle kan deltage uagtet køn, alder og postnummer, og det er forventningen, at mange gør det.

”Vi beder danskerne om at give os deres historie og få den frem i lyset, så vi kan give den videre til kommende generationer. Danmarks historie er gemt i os alle, og alle bidrager til den, og derfor er det dejligt at se, at arkiver på tværs af landet og på tværs af store som små byer, står sammen om initiativet,” fortæller Søren Bitsch Christensen, der er projektansvarlig og stadsarkivar på Aarhus Stadsarkiv.

Randers Stadsarkiv deltager selvfølgelig i erindringsindsamlingen og håber, at mange har lyst til at deltage. Arkivets sidste større erindringsindsamling foregik i 1980'erne, hvor man fik indsamlet et par hundrede erindringer. "Det er fortællinger, som vi har stor fornøjelse af i dag. Erindringerne giver os et indblik i, hvordan f.eks. hverdagen, familielivet eller fritiden har været organiseret og forløbet for ganske almindelige borgere. Det er viden, som vi ellers ikke ville have fået fat på, så det har stor værdi for os som arkiv og indsamler af vores fælles historie," siger arkivar Mathilde Storvang og fortsætter, "Der er ingens historie, som er for lille eller uinteressant. Alt har interesse, når det kommer til at samle viden ind omkring, hvordan det har været at leve og bo i Randers igennem de sidste 50 år."

"Og der er heller ikke nogen historie, som er for nye. Hvad man lavede i går kan også være en del af erindringsindsamlingen", tilføjer arkivaren med et smil. Har man spørgsmål til Randers Stadsarkiv omkring erindringsindsamlingen på arkivet, kan man kontakte arkivar Mathilde Storvang på ms@museumoj.dk

Alle kan deltage

Selve indsamlingen foregår på www.givdetvidere2017.dk, hvor man enten selv kan skrive sin historie eller melde sig til at blive indsamler af andres historier, hvis nogen på den ene eller anden måde ikke selv vil eller kan skrive den.

Kom selv i gang

Man kan også skrive sin historie ud fra forskellige temaer som ”mor” i anledning af mors dag eller ”ferie” i forbindelse med sommerferien – ligesom skoleklasser bliver opfordret til at anvende muligheden for at skrive og indsamle historier i undervisningen.

Alle historier bliver ved årets udgang videregivet til det lokale arkiv, der sørger for at bevare dem for fremtiden.

”Vi er glade for at samarbejde med landets stads- og lokalarkiver om at indsamle danskernes personlige danmarkshistorier, fordi det er danskernes egne historier, der for alvor fortæller os noget om Danmarks historie. ”Giv det videre” kan ikke alene kaste lys over, hvordan danskerne er en del af historien, men for fremtiden også vise de kommende generationer, hvordan danskerne anno 2017 ser på deres eget liv i Danmark, og derfor håber vi, at mange har lyst til at dele deres historie,” forklarer Ole Winther, der er enhedschef for Museer i Slots- og Kulturstyrelsen samt projektejer af Historier om Danmark.

”Giv det videre” er en del af Historier om Danmark, der er et tværgående samarbejde mellem DR, Nationalmuseet og Slots- og Kulturstyrelsen. Projektet er støttet af Nordea-fonden. Visionen er, at alle borgere i hele landet får ny viden om deres egen og vores fælles historie i løbet af 2017 ved at se, høre eller opleve Danmarks historie. Læs mere om Historier om Danmark og ”Giv det videre” på historieromdanmark.dk.

Kontakt

Hvis du vil vide mere om ”Giv det videre”, så kontakt:

Søren Bitsch Christensen
Projektholder, stadsarkivar Aarhus Stadsarkiv & Næstformand Organisationen Danske Arkiver
Mail: sbch@aarhus.dk

Josefine Albris
Projektleder, sekretariatet for Historier om Danmark
Mail: jal@slks.dk