Må vi få din historie?

Landet over deler danskerne deres hverdagshistorier med landets arkiver gennem erindringsindsamlingen Giv det videre. Det gør de for at sætte præg på Danmarks historie med erindringer fra barndom og voksenliv.

20. oktober 2017

Nu kan alle være med i konkurrencer, hvor to erindringer kan vinde unikke historiske oplevelser for venner og familie, derudover kan skoleelever vinde penge til klassekassen. Et udvalg af erindringer vil blive udgivet på Gads Forlag i foråret 2018.

Om initiativet Giv det videre

Når vi indsamler et almindeligt menneskes historie, er denne person med til at definere, hvad der er kulturarv og hvad der skal være en del af den store historie. Derfor er selv hverdagsberetninger også vigtige for den nyeste danmarkshistorieskrivning. Giv det videre er en landsdækkende erindringsindsamling under initiativet Historier om Danmark. Det skal bidrage til en mangfoldig historiefortælling, hvor alle borgere kan give deres erindringer videre. Erindringerne bliver gemt på landets arkiver til brug for fremtidig historisk forskning.

Om konkurrencen Del dit liv

Ved at dele hverdagshistorier på Givdetvidere2017.dk er alle med i konkurrencen om fem forskellige oplevelser for fire personer. Hovedpræmierne er unikke historiske oplevelser fordelt over hele landet.
Vindere af konkurrencen bliver udvalgt af to omgange den 18. oktober og 15. november. De to vindere kan frit vælge blandt de fem hovedpræmier. I begge omgange er der yderligere 10 vindere af bogen ’På tur i Danmarks Historie’.
Udvalgte hverdagshistorier på Givdetvidere2017.dk udkommer også i bogform i 2018. 

De fem hovedpræmier

  • Eksklusivt besøg i Koldkrigsbunkeren Regan Vest og frokost på Rold Storkro 
  • Adelig styling og fotosession på Gammel Estrup Herregårdsmuseet
  • Historisk kokkeskole i Madens hus på Det Grønne Museum
  • Konge for en dag på Christiansborg Slot med frokost i Tårnet
  • Fedtemadder og unikke oplevelser i Nordens bedst bevarede fattiggård i Svendborg


Læs mere om præmierne på www.givdetvidere2017.dk

Om skolekonkurrencen Del din skolehistorie

Alle skoleklasser kan også indsende et klassesæt af historier og vinde 2.000 kr. til klassekassen. Klasserne kan vinde konkurrencen på to måder:

1) Enten kan man indlevere et klassesæt af skoleinterviews, hvor eleverne interviewer andre om deres skoletid. På givdetvidere2017.dk er der en lærerguide med interviewvejledning tilgængelig til skolerne.

2) Klasserne kan også indsende deres egne historier om at gå i skole i dagens Danmark.

Alle skoleklasser skal aflevere skolehistorierne inden den 23. november, hvor fem vindere i alt vil blive udvalgt.

Om Historier om Danmark

Historier om Danmark er et tværgående samarbejde mellem DR, Nationalmuseet og Slots- og Kulturstyrelsen. Projektet er støttet af Nordea-fonden. Visionen er, at alle borgere over seks år får ny viden om deres egen og vores fælles historie i løbet af 2017 ved at se, høre eller opleve Danmarks historie.

Læs mere om Historier om Danmark på historieromdanmark.dk – eller følg Historier om Danmark på Facebook.

Kontakt

Hvis du vil vide mere om Giv det videre eller konkurrencen Del dit liv så kontakt:

Historier om Danmark Sekretariatet - Historieromdanmark@slks.dk

Søren Bitsch Christensen, Stadsarkivar ved Aarhus Stadsarkiv - sbch@aarhus.dk / 4185 6508