Kunsten at samle et oldtids-skelet

”Det er en fed opgave! ” udbryder Inger Marie Hyldgård, museumsinspektør og dagligt ansvarlig for Håndværksmuseets formidling, mens hun nænsomt tager knogler op af små æsker og lægger dem sirligt på plads ved skelettet. På æskerne står: ”Venstre hånd”, ”ribben”, ”højre fod” osv.

15. september 2017

2.000 år gammel kvinde

Inger Marie Hyldgård er med stor respekt ved at lægge et fund fra jernalderen ind i en ny montre i den nye oldtidsudstilling, Livet ved Fjorden, som åbner på Museum Østjylland i Randers den 7. oktober.
Det er et velbevaret skelet af en kvinde fra Bjerregrav Mose tæt på Randers. Skelettet blev fundet i 1980’erne og er dateret til at være ca. 2.000 år gammelt. Et komplet menneskeskelet består af 206 knogler, og langt de fleste knogler er bevaret i dette kvindeskelet.

Et komplekst knogle-puslespil

Inger Marie Hyldgård er udvalgt til netop denne opgave, da hun også er arkæolog og ekspert i gamle skeletter. Hun har tidligere udgravet flere hundrede skeletter fra den tidligere middelalder på en ødekirkegård ved Tjærby nær Randers. Så Inger Marie Hyldgård ved om nogen, hvordan man med respekt håndterer knoglerne fra et menneske, og hvordan de skal placeres i forhold til hinanden. For en udefrakommende ligner det et stort og komplekst puslespil!

Fortolkning må der til

Inger Marie Hyldgård arbejder koncentreret og lægger de store knogler ned først, og træder tilbage og vurderer, om det ser rigtigt ud, sådan som skelettet nu ligger. Et lårben eller en skulder skal måske drejes lidt eller understøttes med lidt mere underlagsmateriale. Inger Marie Hyldgård bestræber sig på at få skelettet til at ligge næsten, som det blev fundet. Hun kigger derfor i beskrivelsen af fundet i en rapport fra 1980’erne.

”Jeg er nødt til at fortolke, hvad der står om fundet, ” forklarer Inger Marie Hyldgård, for i 1980’erne brugte man ikke billedregistrering i samme omfang, som i vi gør i dag i arkæologien”. 

Da dagen er omme, kan montren lukkes omkring kvindeskelettet fra jernalderen, der er med til at give moderne mennesker viden om de mennesker, som levede omkring Randers for 2.000 år siden.

For mere information kontakt museumsinspektør Inger Marie Hyldgård på 4012 0754 eller på imh@museumoj.dk