På kirkegårdsvandring i Randersugen – vil du med?

Kirkegårdsvanding: Østre Kirkegård, tirsdag den 16. august 2016, kl. 11 – 12:30 og torsdag den 18. august 2016, kl. 18:30 – 20. Mødested: Kapellet på Østre Kirkegård Det er arkivar Tina Knudsen Jensen, der fortæller byhistorie på en anderledes måde.

Kom til kirkegårdsvandring tirsdag og torsdag i Randersugen

12. august 2016

En kirkegård er måske ikke det mest oplagte sted at tilbringe nogle timer i den festlige Randersuge. Ikke desto mindre strømmer gæsterne til Østre Kirkegård i Randers for at høre tankevækkende historier om den gamle kirkegård, når kalenderen nu igen viser august. Museum Østjylland inviterer på to historiske rundvisninger på Østre Kirkegård i Randersugen.

Kirkegårdsvanding: Østre Kirkegård, tirsdag den 16. august 2016, kl. 11 – 12:30 og torsdag den 18. august 2016, kl. 18:30 – 20.
Mødested: Kapellet på Østre Kirkegård Husk tilmelding!

Det er arkivar Tina Knudsen Jensen, der fortæller byhistorie på en anderledes måde. Ved de to rundvisninger vil hun dele ud af sin store viden om Østre Kirkegård og dermed om hele byen og dens historie. Og det plejer at lokke mange folk til.

”Det er simpelthen så dejligt med den store interesse for kulturhistorie set gennem kirkegårdens bevaring. Rundvisningen appellerer til en bred gruppe af deltagere – her deltager alle: Fra pensionister til unge mennesker med barnevogne, måske kun med det til fælles, at de interesserer sig for historie”, fortæller Tina Knudsen Jensen. Mange generationer har haft deres gang og fået deres endelige hvilested på Østre Kirkegård, siden den blev indviet i 1811. I dag er den både Randers’ ældste fungerende kirkegård og grøn, rekreativ oase for byens borgere.

Dengang Østre Kirkegård ikke hed Østre Kirkegård Da Østre Kirkegård blev indviet, lå der allerede en begravelsesplads i området. Den jødiske menighed havde nemlig allerede i 1806 anlagt begravelsesplads for den store jødiske menighed på arealet ved siden af. Få år efter blev den nye kirkegården med navnet, Dødsminde, så indviet som byens nye assistenskirkegård, dvs. en kirkegård, som ikke ligger i umiddelbar nærhed af en kirke. På området lå kirkegården langt uden for datidens bebyggede by! 100 år senere, i 1919, fik kirkegården med de mange spændende historier sit nuværende navn, som randrusianerne kender den under: Østre Kirkegård.

Husk at tilmelde dig! Da de historiske rundvisninger på Østre Kirkegård er meget populære, er det nødvendigt, at du tilmelder dig arrangementet. Tilmelding kan ske til Museum Østjylland på telefon 8712 2600 eller på tilmelding@museumoj.dk

Det er gratis adgang.

For mere information kontakt arkivar Tina Knudsen Jensen på telefon 8712 2638 eller på tkj@museumoj.dk