Oldtidsvej er kommet frem i lyset

I forbindelse med genslyngning af Kastbjerg Å, syd for Mariager Fjord, har Museum Østjylland i september-oktober 2015 foretaget en indledende arkæologisk udgravning af resterne af en gruppe af sten- og trælagte oldtidsveje og vadesteder i Enslev Mose nær ejendommen Mosely.

11. april 2016

Arkæologernes forundersøgelser ved Kastbjerg Å i sensommer og efterår 2015 har samlet resulteret i lokalisering af mere end 11 hidtil ukendte forhistoriske og tidlig historiske passager (veje eller vad). Nær Kastbjerg Bro er fundet fem anlæg, heriblandt et med rester af flere brofag af svært bomhugget egetømmer. I Enslev Mose har det nye åløb nær ejendommen Mosely gennemskåret et kompleks med seks oldtidsveje og vadesteder. Herunder kan du gå i dybden og find ud af, hvad arkæologerne har fundet under de arkæologiske undersøgelser ved Kastbjerg Å.

Læs den arkæologiske rapport her.