Borg-projekt set gennem fotografens linse

Det nye år er knapt skudt i gang, før Museum Østjylland kan byde velkommen til en ny udstilling, fotoudstillingen ”Jagten på de forsvundne borge”.

08. januar 2016

Ny særudstilling på Museum Østjylland i Randers

Gennem 2014 har fotograf Peter Helles Eriksen fulgt pilotprojektet til formidlingsprojektet ”Middelalderborge i Region Midtjylland”. Det er mundet ud i fotoudstillingen ”Jagten på de forsvundne borge”, der giver et indblik i et usædvanligt samarbejde mellem ti arkæologiske museer.
Den nye særudstilling ”Jagten på de forsvundne borge” vises fra torsdag den 14. januar til søndag den 21. februar 2016 på Museum Østjylland, Kulturhuset i Randers.
Bag pilotprojektet til projekt ”Middelalderborge i Region Midtjylland” står regionens ti arkæologiske museer. I 2014 har de i fællesskab lavet omfattende undersøgelser af 11 spændende borganlæg i regionen for at indsamle og formidle ny viden om kendte og ukendte middelalderborge.

I luften, på jorden og under jorden

Det er dette arbejde, som fotograf Peter Helles Eriksen har indfanget i sin linse og nu skildrer gennem 27 fotos, der tematisk beskriver fagfolkenes arbejde i luften, på jorden og under jorden. Udstillingen omfatter også en serie projicerede fotos fra de mange formidlingsaktiviteter, som de ti museer har arrangeret på borgene i pilotprojektperioden.
Museum Østjylland er et af de ti museer, der har deltaget i pilotprojektet, der er støttet af Region Midtjylland, Nordea-fonden, Kulturstyrelsen og de ti museer.

Fagfolk på detektivarbejde

Omdrejningspunktet i pilotprojektet til projekt ”Middelalderborge i Region Midtjylland” har været det detektivarbejde, som fagfolk fra forskellige fag har deltaget i for at fremskaffe ny viden om de 11 borge. På arkiverne har middelalderhistorikere, stednavneforskere og arkæologer søgt efter oplysninger i skriftlige kilder og på gamle kort, og ude i landskabet har de fleste af borgene været underkastet både naturvidenskabelige og arkæologiske undersøgelser. En af dem, Sallingholm i det nordlige Salling, blev i løbet af september måned udgravet af de ti museers arkæologer i fællesskab – intet mindre end danmarkshistoriens største fællesudgravning af en borg. Erfaringerne fra pilotprojektet skal danne grundlag for et hovedprojekt, hvor alle de omkring 300 middelalderborge i Region Midtjylland kommer i spil.

Middelalderborge er et hit

Gennem hele pilotprojektperioden har alle interesserede været inviteret til at følge arkæologernes arbejde i felten, og det har mange hundrede benyttet sig af på tværs af regionen. Et tilløbsstykke var også middelalderkaravanen, der hen over sommeren 2014 var på tur rundt til fem udvalgte borge, hvor karavanens aktører bød på læring, optræden og formidling. Den store publikumsinteresse, pilotprojektets arrangementer blev mødt med, viser, at middelalderborgene appellerer til alle uanset alder.

Fotoudstilling på vandring i Region Midtjylland

Udstillingen blev vist første gang på Spøttrup Middelalderborg fra 28. marts til 3. maj 2015. Resten af 2015 og nu i 2016 vil fotoudstillingen vandre mellem de ti museer i projektet med en afstikker til regionshuset i Viborg.
Fotoudstillingen suppleres af et magasin, der i ord og billeder fortæller om pilotprojektets aktiviteter og resultater. Magasinet kan købes på de ti museer.
Der er gratis adgang.
For yderligere information om borgprojekt og fotoudstilling kontakt overinspektør Ernst Stidsing på Museum Østjylland på telefon 8712 5622 / 2140 5580.

Se også projektets hjemmeside