Find Randers Stadsarkiv på nettet

Randers Stadsarkiv har sammen med 550 andre små og store arkiver skabt en unik dansk kulturskat på nettet. Kulturskatten ligger på www.arkiv.dk, som gik i luften 20. februar 2015, og hjemmesiden bugner af historiske billeder og originalpapirer fra blandt andet Randersområdet.

23. februar 2015

- Vi har sammen skabt Danmarkshistoriens største digitale scrapbog med billeder, breve, kort og stedbeskrivelser. Randers Stadsarkiv har bidraget med masser af billedmateriale fra vores område. Med den nye hjemmeside kan man nu sidde hjemme i sofaen og på et øjeblik få overblik over for eksempel Randers Havn, Østervold eller måske et sangstævne, siger Mathilde Storvang, der er arkivar på Randers Stadsarkiv.

Det er Sammenslutningen af Lokalarkiver, der står bag den nye hjemmeside, hvor man kan søge blandt en million billeder og lige så mange originalpapirer i form af for eksempel breve, kort og stedbeskrivelser.
- Med arkiv.dk har vi fået én indgang til Danmarks historie, de mange arkiver er så at sige blevet ét stort arkiv, siger Mathilde Storvang.

De mange arkiver har siden slutningen af 1980’erne arbejdet med at registrere historisk materiale elektronisk. Det er det materiale, der nu bliver offentliggjort på arkiv.dk. Og der er meget mere på vej.
- Vi regner med, at alene billeddatabasen hver måned vil vokse med 25.000 nye billeder. Og vi har stadig masser af materiale, som ikke er registreret elektronisk, så vi har arbejde til mange år endnu, siger Dorthe Søborg Skriver, direktør for Arkibas, der er ejet af Sammenslutningen af Lokalarkiver og ansvarlig for arkiv.dk.

A.P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene Formaal donerede i 2013 1,8 millioner kroner til arkiv.dk. Beløbet har dækket to tredjedele af udgifterne til udviklingen.

Læs mere om Sammenslutningen af Lokalarkiver på www.danskearkiver.dk