Arkæologer gør status efter et travlt år 2015

Med gravemaskiner og graveskeer har arkæologerne i årets løb udgravet fortidsminder i Randers, Norddjurs og Syddjurs Kommuner. Det har igen været et travlt år med mange udgravninger, som har afsløret flotte og spændende fund.

05. december 2015

Arkæologernes Arbejdsår 2015

2015 har budt på mange udgravninger med flotte og spændende fund for museets arkæologer. Disse fund får alle interesserede nu chancen for at se nærmere på, når Museum Østjyllands travle arkæologer gør status over arkæologernes arbejdsår. Og der er nok at fortælle!

Foredrag: Arkæologernes arbejdsår, onsdag den 9. december, kl. 19 - 21 i Aktivitetshuset, Nørreallé 4 i Ebeltoft og torsdag den 10. december, kl. 19 – 21 på Museum Østjylland, Søndergade 1 i Grenaa.

Det er arkæolog Esben Kannegaard, der fortæller om årets arkæologiske udgravninger og de mange andre aktiviteter, som museets arkæologer i Ebeltoft har været involveret i det forløbne år.  En af årets arkæologiske overraskelser var fundet af flere ekstremt velbevarede, ca. 2.000 år gamle træ- og stenveje ved Kastbjerg Å tæt ved Mariager Fjord.

I Grenaa er det arkæologerne Lisbeth Wincentz og Thomas Guntzelnick Poulsen, der fortæller om årets arkæologiske udgravninger og de mange andre aktiviteter, som museets arkæologer har været involveret i det forløbne år. ”Efter et par år med en vis mathed í udgravningsmængden er der virkelig kommet tryk på kedlerne igen! I Norddjurs Kommune har den altoverskyggende arbejdsopgave naturligvis været omfartsvejen omkring Grenå, der har kastet mange spændende fund af sig”, fortæller Thomas Guntzelnick Poulsen.

Åben Udgravning 10.000 år gamle fund

Åben Udgravning ved Agri løb af stablen for anden gang, og det blev igen en publikumssucces. Udgravningen var åben for alle i to sommermåneder, hvor ikke færre end 4.800 børn og voksne kiggede forbi og blev lidt klogere både på fortidens minder og på, hvordan arkæologer arbejder.
Til foredraget vil Esben Kannegaard naturligvis fortælle om udgravningen og om, hvad arkæologerne fandt. Der blev undersøgt fem-seks hustomter fra den 2.000 år gamle jernalderlandsby, som er i arkæologernes fokus på stedet. Desuden blev der gjort fund fra adskillige perioder af stenalderen – de ældste helt op til 10.000 år gamle.

Lerkar i alle størrelser

Arkæologerne har også haft travlt med at lave forundersøgelser ved Herredsvej i Hornslet i dette efterår. Her dukkede der såmænd en spændende plads fra yngre bronzealder op, da arkæologerne gik i gang på et 4,5 ha stort areal, som Syddjurs Kommune skal byggemodne.
Her dukkede der 20-25 ”kogegruber” fra slutningen af yngre bronzealder 500-600 år f. Kr. op. Disse kogegruber indeholder sædvanligvis kun sønderbrændte sten, men her blev der fundet mange dele af lerkar i forskellige størrelser fra snapseglasstore over kopstørrelse til store lerkar på størrelse med en gulvspand.
Også her blev der fundet interessante ting fra stenalderen, bl.a. en velbevaret 5.000 år gammel flintøkse og nogle spændende, ornamenterede bageplader af brændt ler.

Velbevarede oldsager og detektorfund

Udover billeder fra museets udgravninger kan museets gæster også glæde sig til at se nogle af årets flotteste og mest spændende oldsager. Interessen for det arkæologiske arbejde i det østjyske er stor. Igen i år har håbet om at gøre interessante fund lokket amatørarkæologer ud i landskabet med detektorer under armen. Det er der kommet en masse flotte arkæologiske fund ud af. De mange metalgenstande er i årets løb blevet indleveret til museet, hvor Lisbeth Wincentz og Thomas Guntzelnick Poulsen nu glæder sig til at vise dem frem og fortælle deres historie.
”Jeg glæder mig altid til ”Arkæologernes arbejdsår”. Det er en unik mulighed for at vise frem og fortælle om alt det, vi arkæologer er optagede af på udgravningerne. Og så har gæsterne lejlighed til at spørge om alt muligt. Det plejer der heldigvis at være mange, der gør,” siger arkæolog Esben Kannegaard. 

Arkæologerne vil på aftenen også løfte sløret for, hvad de skal arbejde med i 2016.

Der er gratis adgang.

For yderligere information kontakt museumsinspektør Esben Kannegaard på telefon 8712 2603 /3032 7541/ekn@museumoj.dk eller museumsinspektør Thomas Guntzelnick Poulsen på telefon 8712 2609 / 4010 8128.