Åben Udgravning blev en publikumsmagnet

Mindst 4.800 gravelystne gæster har i løbet af sommeren iklædt sig fornuftigt tøj, smurt madpakken og haft en spændende og lærerig dag på en mark i Mols Bjerge. Med små graveskeer og under kyndig vejledning af arkæologer fra Museum Østjylland og guider fra Nationalpark Mols Bjerge har gæsterne på ”Åben Udgravning” udgravet stolpehuller, fundet potteskår og er stødt på kogegruber, alt imens de har hørt historier om livet i oldtiden. Udgravningen er nu ved sin afslutning.

24. august 2015

Samarbejde er en publikumssucces – igen
Formidlingsprojektet ”Åben Udgravning” er et samarbejde mellem Museum Østjylland og Nationalpark Mols Bjerge. ”Åben Udgravning” blev for første gang afholdt for to år siden, i sommeren 2013. Her greb 3.600 videbegærlige gæster, store som små, chancen for at komme helt tæt på en autentisk arkæologisk udgravning fra jernalderen.
I denne sommer 2015 har det igen været muligt at gæste udgravningen og få svar på alle mulige og umulige spørgsmål om arkæologi, opleve arkæologerne arbejde og tilmed selv svinge graveskeerne i et rigtigt udgravningsfelt hver tirsdag. Igen er ”Åben Udgravning” blevet en publikumstræffer, nu med over 1.000 gæster flere end for to år siden.

Jeg har engang fundet en flintøkse…
Med alle de mange besøgende på udgravningen har arkæologerne har haft mere travlt med at svare på spørgsmål, som videbegærlige gæster har stillet om udgravningsarbejdet og fortidens spor i undergrunden.  
”Vi oplever, at rigtig mange forskellige mennesker interesserer sig for historie og arkæologi, - særligt når det handler om deres egen hjemstavn. Derfor bliver den historie, vi fortæller her på ”Åben Udgravning” tit springbrættet til, at gæsterne fortæller om for eksempel en flintøkse, de selv har fundet, eller om udgravninger de har fulgt i deres nærområde. Det bliver vi arkæologer jo også klogere af”, fortæller daglig leder af udgravningen, arkæolog Trine Fristed Jensen.    

Hvad bopladsen gemmer
I ”Åben Udgravning” 2013 fandt arkæologerne på bopladsen ni langhuse fra perioden omkring år nul. Nu, to år senere i 2015, er sporene efter yderligere syv huse fra jernalderen dukket op på marken ved Agri. Tidspunktet understøttes af de mange potteskår, der er fundet i stolpehullerne, fortæller arkæologerne på udgravningen.

Håber at vende tilbage
”Åben Udgravning” lukker og slukker for denne gang fredag den 21. august 2015. Museum Østjylland og Nationalpark Mols Bjerge håber at kunne gentage samarbejdet og succesen med ”Åben Udgravning” et af de kommende år.

For yderligere information kontakt arkæolog Trine Fristed-Jensen på telefon 4010 4897.