Ledige stillinger

Læs mere aktuelle ledige stillinger på Museum Østjylland herunder

Museum Østjylland er et af de største lokalhistoriske museer i Danmark og har ansvar for det antikvariske arbejde i Norddjurs, Syddjurs og Randers kommuner. Museet har omkring 75 månedslønnede medarbejdere. Hertil kommer 10-20 timelønnede kustoder og omkring 100 frivillige. Vi havde knap 165.000 gæster i 2016. Museum Østjylland blev dannet 1. januar 2011 som en fusion af Djurslands Museum i Grenaa, Museet for Syddjurs i Ebeltoft og Kulturhistorisk Museum Randers.

Her kan du løbende følge med i ledige stillinger på Museum Østjylland.

Overinspektør for den arkæologiske funktion på Museum Østjylland

Da vores overinspektør for den arkæologiske funktion på Museum Østjylland går på pension, søger vi en overinspektør til vores team af dygtige og engagerede arkæologer.

Kan du se dig selv i rollen som spillende træner, der har overblik og styr på fagligheden, men som også er en integreret del af holdet, så er du måske vores nye kollega.

Som overinspektør får du det faglige ansvar for museets arkæologiske virksomhed, og dermed også for museets udgravningsvirksomhed og øvrige arkæologiske arbejde, i forbindelse med museumslovens kap. 8.

Vi tilbyder dig 70engagerede og dygtige kollegaer, en arbejdsplads i rivende udvikling og spændende, udviklende udfordringer med plads til selvstændighed. Du vil komme til at arbejde på et visionært museum med muligheder for selv at sætte dit præg på hverdagen og museets aktiviteter og udvikling.

Museum Østjylland, der er et af Danmarks største lokalhistoriske museer, er til stede i Randers, Grenaa og Ebeltoft. Den arkæologiske funktion dækker Norddjurs-, Syddjurs og Randers kommune og har i de senere år foretaget ca. 40 arkæologiske forundersøgelser/undersøgelser om året.

Jobprofil

Stillingsbetegnelse: Overinspektør

Organisatorisk indplacering: Overinspektøren ansættes i Museets afdeling for Kulturarv & Kulturarvsforvaltning. Afdelingen rummer faglige teams af henholdsvis historikere, arkæologer og arkivarermed hver deres overinspektør, som refererer til en afdelingsleder.

Tjenestested: Tjenestestedet er Museum Østjyllands hus i Randers. En del af arbejdstiden kan forventes at skulle tilbringes i museets øvrige lokationer i Grenå og Ebeltoft.

Stillingens indhold:

Som overinspektør for museets arkæologiske funktion skal du:

 • Fungere som fagligt ansvarlig for den arkæologiske funktion på Museum Østjylland på tværs af lokationer.
 • Stå for opgavemodtagelse, opgaveallokering og kapacitetsplanlægning i det arkæologiske team i forbindelse med kap. 8 arbejdet
 • Have det overordnede økonomiske ansvar i forbindelse med museets arkæologiske udgravninger og arkæologiske projekter.
 • Fungere som kompetenceansvarlig og sikre, at den nødvendige viden er tilstede i afdelingen eller er tilgængelig via samarbejder.
 • Være med til at udvikle varetagelsen af kap. 8 arbejdet på tværs af museets interessentkommuner for at sikre øget samarbejde og en ensartet kvalitet.
 • Have hovedansvar for indsamling og registrering vedrørende museets arkæologiske virksomhed.
 • I samarbejde med det øvrige arkæologiske team sikre en målrettet indsamling
 • Fremme museets forskning og deltage i implementeringen af museets forskningsstrategi.
 • Deltage i undersøgelser, forskning og formidling
 • Fungere som sparringspartner for dine kolleger i såvel faglige som administrative spørgsmål i forbindelse med kap. 8 arbejdet.
 • Arbejde tæt sammen med andre faggrupper på museet og med museets mange samarbejdspartnere.
 • Udvikle samarbejdet med frivillige kræfter og lokale foreninger.

Personprofil

Faglige kompetencer og erfaringsgrundlag:

 • Cand. mag, mag.art eller ph.d. i arkæologi
 • Bred erfaring med arkæologisk arbejde og med museumsarbejde
 • Erfaring med at styre en opgaveportefølje
 • Dokumenteret forskningserfaring
 • En vis it-viden.

Personlige kompetencer

 • Du har det kølige overblik, men er ikke bange for at hjælpe til der, hvor det er nødvendigt.
 • Du er ansvarsbevidst og følger tingene til dørs
 • Du har gode samarbejdsevner og gode kommunikationsevner
 • Du er åben over for nye ideer
 • Du er praktisk orienteret.
 • Kan opbygge og fastholde netværk og lokale relationer

Tiltrædelse

Ansøgningsfrist 17.9.2018. Samtaler forventes afholdt i uge 39

Ansøgning og kontakt

Læse mere om museet på www.museumoj.dk, og send din ansøgning elektronisk via nedenstående link.

Send din ansøgning her

Har du spørgsmål til stillingen eller til Museum Østjylland, kan du kontakte afdelingsleder Vibeke D. Hansen på 50594980.