Ledige stillinger

Læs mere aktuelle ledige stillinger på Museum Østjylland herunder

Museum Østjylland er et af de største lokalhistoriske museer i Danmark og har ansvar for det antikvariske arbejde i Norddjurs, Syddjurs og Randers kommuner. Museet har omkring 75 månedslønnede medarbejdere. Hertil kommer 10-20 timelønnede kustoder og omkring 100 frivillige. Vi havde knap 165.000 gæster i 2016. Museum Østjylland blev dannet 1. januar 2011 som en fusion af Djurslands Museum i Grenaa, Museet for Syddjurs i Ebeltoft og Kulturhistorisk Museum Randers.

Her kan du løbende følge med i ledige stillinger på Museum Østjylland.

Arkivar til Syddjurs Kommunearkiv

Museum Østjylland søger per 1. august 2018 en arkivar til nyoprettet stilling i Syddjurs Kommunearkiv. Du kommer til at stå i spidsen for Museum Østjyllands arbejde med at etablere Kommunearkivet i Syddjurs og får ansvaret for IT-arkivering af Syddjurs Kommunes digitale arkivalier. Desuden kommer du til at indgå i Syddjurs Kommunearkivs daglige drift og bliver en del af det arkivteam, der i Randers Stadsarkiv, på tværs af Museum Østjyllands faglige og geografiske områder, løser en lang række forskellige opgaver for museets øvrige afdelinger, myndigheder og borgere.

Vi tilbyder dig 70 dygtige og engagerede kolleger, en arbejdsplads i en rivende udvikling og spændende udfordringer med plads til selvstændighed og mulighed for at sætte dit præg på hverdagen og fremtiden.

Vi søger en historiker, der:

 •          har arkiverfaring og gerne med IT-arkivering
 •          har kendskab til arkivlovgivningen
 •          kan indgå i samarbejde på tværs af kommunale forvaltninger og institutioner
 •          Kan arbejde selvstændigt og løsningsorienteret.

Jobprofil:

Stillingsbetegnelse: Arkivar

Organisatorisk indplacering:  Arkivaren ansættes i Museets afdeling for Kulturarv & Kulturarvsforvaltning. Afdelingen rummer faglige teams af henholdsvis historikere, arkæologer og arkivarer hver med deres overinspektør, som refererer til en afdelingsleder.

Tjenestested: Tjenestestedet er Rådhuset i Ebeltoft og på sigt Maltfabrikken, det nye kulturhus i Ebeltoft  som skal rumme Bibliotek, Museum og arkiv. Det må forventes, at noget af arbejdstiden også kan ligge i museets afdelinger i Randers og Ebeltoft

Stillingens indhold: Arkivaren får ansvar for opbygning af rutiner og procedurer for arkivering af IT-systemer i Syddjurs Kommune. Arkivaren indgår i tæt samarbejde med de enkelte systemejere i Syddjurs Kommunes forskellige forvaltninger og institutioner, Syddjurs Kommunes IT-afdeling samt KOMDA.  Til arkivarens ansvarsområde hører også sammen med IT-afdelingen at udarbejde vejledninger. Desuden oplærer arkivaren medarbejdere i Syddjurs Kommune i korrekt implementering af arkivlovens bestemmelser. Herudover står arkivaren for indsamling, registrering og ekspedition i papirarkivalier og forestår det daglige arbejde i arkivet, herunder besvarelse af henvendelser fra borgere og forvaltninger. På linje med museets øvrige historikere vil arkivaren få mulighed for at udføre forskning og undersøgelser i samlingen. 

Blandt arkivarens konkrete arbejdsopgaver vil være:

 •          Indsamling af kommunale arkivalier – herunder B/K-vurdering
 •          Udarbejdelse af arkiveringsplaner for papir og IT-arkivalier - i tæt samarbejde med forvaltningerne
 •          Udarbejdelse af B/K vejledninger til forvaltninger/institutioner
 •          Vejledning af forvaltninger om arkivforhold og lovgivning
 •          Registrering af arkivalier
 •          Betjening af forvaltning og borgere i både papir og it-arkivalier
 •          Deltagelse i journalisering og arkivering for at optimere arbejdet i forvaltningen
 •          Deltagelse i projektgrupper og tværfaglige samarbejder for at optimere arkivarbejdet i forvaltningerne.
 •          Deltagelse i arbejds- og styregrupper omkring kommunens it-systemer

Personprofil

Faglige og personlige kompetencer. Vi søger en arkivar der:

 •          er uddannet historiker
 •          har arkiverfaring og erfaring med eller flair for IT-arkivering
 •          har gode samarbejdsevner
 •          har gode kommunikationsevner
 •          gerne har dokumenteret forskningserfaring
 •          Ikke er bange for udfordringer og mangeartede opgaver
 •          Er praktisk orienteret og har et godt overblik
 •          Er god til at opbygge og fastholde netværk og lokale relationer.

Ansøgningsfrist er den 24.6 2018

Stillingen søges via Randers Kommunes elektroniske jobsøgning på www.randers.dk

Søg stilling her

Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler uge 27. For mere information om stillingen kontakt afdelingsleder Vibeke D. Hansen på 50594980 eller arkivar Tina Knudsen Jensen på tlf. 87122638.