Ledige stillinger

Museum Østjylland søger per 1. november en leder til afdelingen for Kulturarv og Kulturarvsforvaltning.

Afdelingsleder søges til Museum Østjylland

Job og- personprofil

Museum Østjylland søger en erfaren og visionær kollega til den spændende og udfordrende stilling som leder af den ene af museets fem afdelinger, Kulturarv & Kulturarvsforvaltning. 
Vi forestiller os, at du som minimum har en kandidatuddannelse i et museumsrelevant fag, og vi lægger vægt på, at du har dokumenteret ledelseserfaring. 
Du skal være leder for hovedparten af Museum Østjyllands museumsfaglige personale. Du skal udvikle og implementere visioner for afdelingens arbejde. Du skal strukturere, koordinere og udvikle arbejdet og samarbejdet internt i Kulturarv & Kulturarvsforvaltning. Du skal medvirke til, at de mange opgaver, der går på tværs af alle museets afdelinger og fagligheder, bliver løst bedst muligt samtidig med, at afdelingens medarbejdere trives i deres job.
Til gengæld tilbyder vi dig 75 engagerede, dygtige og ambitiøse kollegaer, en arbejdsplads i rivende udvikling, spændende, udviklende udfordringer og rum til at generere tværfaglige projekter. Du vil komme til at arbejde på et visionært museum på vej ind i en ny strategiperiode med mulighed for at sætte dit præg på den fremtidige udvikling.

Læs museet strategi

Send din ansøgning til via Randers Kommunes elektroniske ansøgningssystem på www.randers.dk, så vi har den senest den 6. september 2017. Vi holder ansættelsessamtaler den 21. september. Vi vil gerne have dig ansat 1. november eller snarest derefter.

Eventuelle spørgsmål til jobbet kan rettes til museumschef Jørgen Smidt-Jensen, 24429525, jsj@museumoj.dk.

Søg stillingen her

Stillingsbetegnelse

Kulturarvsleder

Organisatorisk indplacering

Kulturarvslederen ansættes i museets afdeling Kulturarv & Kulturarvsforvaltning, refererer direkte til museumschefen og er en del af museets ledergruppe.

Kulturarv & Kulturarvsforvaltning varetager museets samlede arkæologiske og historiske virksomhed. Kulturarvsafdelingen har pt. – ud over afdelingslederen – 13 faste akademiske medarbejdere. Hertil kommer syv assistenter, et varierende antal projektansatte (5-15) og en del frivillige.

Kulturarvslederen arbejder tæt sammen med museets øvrige ledergruppe om udvikling og implementering af museets strategiske grundlag. De øvrige afdelinger i museet er Forskning, Bevaring & Magasin, Udvikling & Publikum, Administration & Drift.

Tjenestested

Tjenestestedet er Museum Østjyllands afdeling i Randers. Det må forventes, at noget af arbejdstiden vil være i Grenaa og Ebeltoft.

Stillingens indhold

Stillingens hovedindhold er ledelse og udvikling af afdelingen Kulturarv & Kulturarvsforvaltning. Afdelingen er helt central i museets drift, idet den rummer de fleste af museets museumsfaglige medarbejdere og dermed skaber grundlag for og indhold i både museets forskning og formidling.

Afdelingen varetager indsamling og registrering af samlingerne, arkæologiske udgravninger, historiske undersøgelser og dokumentation, administration af Museumslovens kap. 8 og drift af Ebeltoft Byhistoriske Arkiv, der er lokalhistorisk arkiv for Ebeltoft, og Randers Stadsarkiv, der er både lokalhistorisk arkiv og Randers Kommunes arkiv underlagt Arkivloven. Til at hjælpe dig med afdelingens faglige opgavevaretagelse er der i dag ansat overinspektører for henholdsvis arkæologi, historie og arkiv. Museets forskning er netop skilt ud i en særskilt forskningsafdeling, som Kulturarv & Kulturarvsforvaltning vil få et tæt samarbejde med.

Vi forventer, at du har en klar holdning til, hvordan du vil lede afdelingens medarbejdere, at du har en klar vision for, hvordan du vil udvikle afdelingen og udnytte de potentialer, der ligger indbygget i afdelingens sammensatte og tværfaglige medarbejderstab og komplekse opgaveportefølje, og at du er tydelig i forhold til, hvordan du ser samarbejdet på tværs af museets afdelinger.

Kulturarvslederen har - i nært samarbejde med afdelingens medarbejdere og museets øvrige afdelinger -blandt andet ansvar for:

 • ledelse af museets afdeling Kulturarv & Kulturarvsforvaltning
 • budgetlægning og budgetopfølgning i afdelingen
 • udvikling og implementering af museets strategi for registrering og magasinering
 • udvikling og implementering af museets strategi for arbejdet med Museumslovens kap. 8
 • medvirken til udvikling og planlægning af museets forskningsprojekter
 • medvirken til udvikling af samarbejder med andre museer og forskningsinstitutioner i ind- og udland
 • medvirken til ansøgninger til fonde og puljer
 • udvikling af museets indsamlingsstrategi
 • indberetning til centrale registre
 • arbejde med museumslovens kap. 8
 • udvikling af museets arkivvirksomhed
 • afdelingens aktive deltagelse i udvikling og implementering af museets mange formidlingsaktiviteter
 • formidling af internt samarbejde

Personprofil

Faglige kompetencer og erfaringsgrundlag
Vi forventer, at du lever op til de fleste af følgende krav, hvor vi lægger særlig vægt på de to første:

 • akademisk uddannelse i et eller flere museumsfag
 • dokumenteret ledelseserfaring, herunder personaleledelse i komplekse strukturer med mange fagligheder
 • erfaring med projektledelse
 • visioner for udvikling på tværs af fagligheder
 • økonomi- og økonomistyringserfaring
 • evne til formidling på alle niveauer
 • gode formuleringsevner i skrift og tale
 • evne til at tiltrække eksterne midler
 • sans for at arbejde i et tværfagligt miljø og blik for muligheder i museets mange forskellige kompetencer

Personlige kompetencer

Vi forestiller os, at vores kommende kollega har følgende personlige egenskaber:

 • initiativ
 • engagement
 • kreativitet
 • fleksibilitet
 • evne til at spille på hold og samarbejde på tværs
 • ro og overblik
 • selvstændighed
 • personlig integritet
 • naturlig autoritet
 • lyst til faglige og personlige udfordringer

Museum Østjylland

Museum Østjylland blev dannet 1. januar 2011 som en fusion af Djurslands Museum i Grenaa, Museet for Syddjurs i Ebeltoft og Kulturhistorisk Museum Randers. Museum Østjylland er et af de største lokalhistoriske museer i Danmark og har ansvar for det antikvariske arbejde i Norddjurs, Syddjurs og Randers kommuner. Museet har omkring 75 månedslønnede medarbejdere. Hertil kommer 10-20 timelønnede kustoder og omkring 100 frivillige. Vi havde knap 165.000 gæster i 2016.

Vi forventer at holde ansættelsessamtaler 21. september 2017.

Hent også jobopslag her