Slut med slum! Sanering og byfornyelse i byerne i 1900-tallet.

Torsdag den 24. oktober kl. 19-20.30

I de danske byer er der foretaget omfattende nedrivninger af hele kvarterer eller husrækker i 1900-tallet. Byens myndigheder ville fjerne slumområder, hvor sygdomme som tuberkulose, fnat og mangelsygdomme var udbredte. Der var også en ide om, at dårlige og usunde boliger hurtigt ledte til beboernes moralske fordærv! Også i Randers blev slumområder fjernet, hvilket ændrede bykernen.

De officielle myndigheders boligpolitik sigtede i begyndelsen mest på at sanere, det vil sige at nedrive uønskede boliger, men omkring 1960 kom der flere og flere røster i samfundsdebatten, som pegede på, at de dansker byers særegne arkitektur og gamle bindingsværkshuse og andet burde bevares. At rive ned var ikke svaret på alt!

Kom med til foredrag på Museum Østjylland den 24. oktober, hvor historiker Kristian Buhl Thomsen vil fortælle om sanering og byfornyelse i 1900-tallets danske byer. Hvilke tanker var der om at bevare eller rive ned? Hvilken rolle spillede byens myndigheder, borgere og foreninger i forhold til boligpolitikken?

Kristian Buhl Thomsen har skrevet en historisk afhandling (2015) om emnet og vil føre os ind i de ændringer og grundlæggende tanker, som der er i dansk sanerings- og byfornyelsespolitik især i perioden 1939-1983. Hvor Museum Østjyllands arkivar, Inger Lyngdrup Nørgård, i nedslag vil fortælle om boligpolitik i Randers.

Sted: Museum Østjylland, Randers Kulturhus.

Pris: 50 kr.