Foredrag: Legater – logikken bag at hjælpe sine egne

Torsdag den 24. november kl. 14-15.30

Randers Handelsskole holder translokation, hvor eleverne får overrakt studenterbeviset og legater. Forældre er inviteret med til afslutningen og overværer overrækkelsen. Fotoet er taget cirka 1961-65. Foto: Randers Stadsarkiv

Kom og hør et fascinerende foredrag om lokale legater fra Randers. I 1800-tallet havde mange legater det formål at hjælpe slægtninge, bestemte erhverv eller institutioner – hvorfor egentlig?

Når en velgører med lidt ekstra på kistebunden i 1800-tallet oprettede et legat, øremærkede hun eller han sine midler til et bestemt formål. Ofte blev hjælpen rettet mod slægtninge, fattige i familiens erhverv eller ens sogns ’egne fattige’.

Det skete i en tid, hvor det offentlige og staten ikke på samme måde som i dag påtog sig at forsørge og sikre udsatte mennesker. Fattigdommen var udbredt. Det enkelte menneske var meget afhængig af de nærmeste, familie eller lokalsamfund for overhovedet at overleve.

Derfor giver det god mening, at mange legater blev oprettet med det formål at hjælpe familie og tjenestefolk - før de andre fattige!

Hør mere om den spændende historie til foredraget den 24. november. Du får også fortællingen om, at kommunen i 1900-tallet administrerede en række randrusianske legater.

Der serveres kaffe og kage til foredraget.

Sted: Museum Østjylland, Stemannsgade 2, 8900 Randers C

Pris: 50 kr. Gratis for medlemmer af Museumsklubben