Foredrag: Husmoderafløseren - en midlertidig erstatningsmor og husmoder?

Torsdag den 22. oktober kl. 15-16.30

Et velholdt hjem med børn holdt ikke sig selv. Hvis en husmoder blev syg eller var på barsel, kunne en husmoderafløser træde over dørtærsklen i det private hjem i en tidsafgrænset periode for at overtage husmoderens arbejdsopgaver. Foto: Randers Stadsarkiv

Kom med til foredrag om husmoderafløsere og en uformel samtale om erfaringer med at have husmoderafløsere!
I 1949 kom der en lov om husmoderafløsning, som Randers Kommune valgte at benytte. Hvad var husmoderafløsernes arbejde? Hvilke familier skulle de hjælpe? Blev husmødrene med den nye lov endelig taget alvorligt?
Historiker Inger Lyngdrup Nørgård vil fortælle om husmoderafløsning og om sporene af deres arbejde i Randers Stadsarkivs samling.
Der bliver serveret kaffe, te og kage.
Sted: Museum Østjylland, Stemannsgade 2, Randers

Pris: 50 kr. Gratis for Museumsklubbens medlemmer.