Foredrag: Husmoderafløseren – den midlertidige mor og husmoder!

Onsdag den 22. april kl. 15-16.30

Foto: Randers Stadsarkiv

Hør et fascinerende foredrag om fortidens husmoderafløsere. Historiker og arkivar Inger Lyngdrup Nørgård fortæller om husmoderafløsning og om sporene i Randers Stadsarkivs samling efter deres arbejde.

Museum Østjylland og arkivar Inger Lyngdrup Nørgård inviterer på en hyggelig eftermiddag med foredrag om fortidens husmoderafløsning. Herefter er der kaffebord og kage med en snak om, hvorvidt nogle af dagens gæster har erfaring med husmoderafløsning eller har hørt historier om husmoderafløsning i deres barndom og ungdom.

En husmoderafløser – hvad er det?
En husmoderafløser var en slags reservemor, der var i folks private hjem en begrænset periode. Husmoderafløseren skulle træde i husmoderens sted, hvis hun for eksempel var syg eller på barsel. Hverken hjem, ægtemand eller børn skulle lide afsavn, hvis en husmoder var forhindret i at varetage sine arbejdsopgaver!
Det var en af tankerne bag husmoderafløsningen. Husmoderafløsningen var også et udtryk for, at man tog husmoderen og hendes sociale ansvar samt samfundsansvar alvorligt. Husmoderens opgaver med at passe hjemmet var vigtige. Hun sikrede et stabilt hjem, som var en hjørnesten i samfundet. Hun sikrede velopdragne og sunde børn – altså sådan var idealet i hvert fald.
Forskellige private organisationer var i 1940’erne med til at sikre husmoderafløsningen i visse dele af det danske samfund. Fra den 1. oktober 1949 blev husmoderafløsningsordning vedtaget i Folketinget.
Husmoderafløseren skulle tage sig af følgende opgaver: Pasning af børnene, husgerning, pasning af kakkelovne, rengøring af hjemmet, vask, reparation, indkøb af madvarer, madlavning, opvask, håndsrækning til patienten i form af daglige toilette, sengeredning, mad og lignende.
Sted: Museum Østjylland, Stemannsgade 2, Randers

Pris: 50 kr. Gratis for Museumsklubbens medlemmer.