Foredrag: Besættelsen - hvorfor bliver den ved med at besætte os?

Onsdag 25. september, kl. 18.30 - 20.30

I forbindelse med vores særudstilling MODSTAND har vi arrangeret en lang foredragsrække med 2. verdenskrig som tema i efteråret.

 

'De fem onde år' er et meget anvendt udtryk om årene 1940-1945, hvor Danmark var besat af Nazi-Tyskland. Hvor 'onde' var de fem år - sammenlignet med forholdene i andre tyskbesatte lande? 
Under hvilke vilkår udviklede og manifesterede den danske modstandsbevægelse sig? Og hvorfor er vi stadig 75 år efter Befrielsen så besatte af besættelsen?

Disse spørgsmål vil museumschef, dr. phil. Henrik Skov Kristensen fra Frøslevlejrens Museum forsøge at give svar på i sit foredrag "Besættelsen - hvorfor bliver den ved med at besætte os?"

Foredraget tager udgangspunkt i filmen om Hvidstengruppen.


Mødested: Store sal i Kulturhuset, Stemannsgade 2, 8900 Randers C