150-års jubilæum: Museet i Randers 1872-2022

I 2022 fejrer Museum Østjylland sit 150-års jubilæum. Museet blev oprettet i 1872 under navnet Randers Museum, og museet hører dermed til blandt de ældste lokalmuseer i Danmark. Det lå i tiden, at til en moderne by hørte også et museum. Bag oprettelsen stod en lokal museumsforening med en kreds af byens mest fremtrædende borgere i spidsen.

Randers Museum anno 1891. Foto: Randers Stadsarkiv

På det stiftende møde den 12. juli 1872 blev museets formål besluttet: ”…Folkeoplysningens Fremme og Udbredelse af Kærligheden til Fædrelandets minde.” Museets opgaver blev at fremme byens selvforståelse og identitet, der var forandret i fædrelandet. Denne identitet skulle komme til udtryk i fortidens genstande, fokus var især på genstande fra oldtiden, middelalderen og renæssancen. Genstandene blev indsamlet blandt byens borgere, udgravet i byens opland og købt af private og professionelle forhandlere. Da den nationale historie var i centrum på museet, blev der anskaffet kopier af bl.a. guldhornene, Skallerupvognen og Gundestrup-kedlen. Museet åbnede én time om lørdagen i lejede lokaler.

Syv år efter grundlæggelsen havde museet over 500 genstande. Samlingen var i 1893 blevet så stor, at museumsforeningen ønskede, at museet fik sin egen bygning.  I 1891 var finansieringen på plads, og en ny museumsbygning i italiensk renæssancestil blev opført i Fischersgade. Første sal rummede Randers Kunstmuseum, mens Randers historiske Samling havde til huse i stueetagen. I kælderen var der kontor, magasin og forvalterbolig. I 1912 udvidede museet, så det nu kunne rumme hele 12 udstillingslokaler.

Den næste store ændring i museets historie fandt sted i 1962, da ejerskabet af museet overgik fra museumsforeningen til Randers Kommune, og museet samme år fik sin første faguddannede leder. Museet opnåede dermed statsanerkendelse og adgang til et øget kommunalt og statslig tilskud. Professionaliseringen af museet var nu i fuld gang, hvor man hurtigt gik fra frivillige til faguddannede medarbejdere. Den gamle museumsbygning var efterhånden blevet for lille og umoderne, det blev besluttet at nedrive bygningen og i stedet at opføre et nyt moderne Kulturhus, der foruden museet skulle rumme Randers Kunstmuseum og Randers Bibliotek. Kulturhuset stod færdig i 1969. Museets omfattende samling af værksteder fik i 1996 sin egen afdeling, da Håndværksmuseet åbnede i en gammel pakhusbygning. Hertil blev der knyttet 60 pensionerede håndværkere, der formidlede deres håndværk.

I 2011 fusionerede museet i Randers med Museet for Syddjurs i Ebeltoft og Djurslands Museum i Grenaa og blev til Museum Østjylland. Fusionen af de tre museer skete med henblik på at skabe en større, mere slagkraftig og synlig museumsorganisation. Museets geografiske ansvarsområde blev derved Randers Kommune, Syddjurs Kommune og Norddjurs Kommune. Museet har i dag 75 ansatte fordelt på 55-60 årsværk, og samlingen rummer 300.000 genstande.

Vi markerer jubilæet med en række udstillinger og arrangementer ude i byrummet. Desuden vil der komme en særudstilling i Kulturhuset med fokus på museets egen historie. 

Udstillingslokale på Randers Museum i 1890'erne. Foto: Randers Stadsarkiv

Arrangementer i jubilæumsåret