Et åbent øjeblik

Torsdag den 3. november kl. 19-21

Fotokilde: Pernille Ipsen

I 1970-1975 var kvindebevægelsen en vigtig social bevægelse i Danmark. Med udgangspunkt i familiehistorie fortæller forfatter og historiker Pernille Ipsen om livet midt i Rødstrømpebevægelsen.

Med udgangspunkt i sin egen familiehistorie – med de syv kvinder, hun kaldte mor – fortæller historiker og forfatter Pernille Ipsen i et foredrag om livet i midten af Rødstrømpebevægelsen.

Pernille Ipsens syv mødre mødtes på Femø Kvindelejr i sommeren 1971 og var med til at besætte det første Kvindehus i København i efteråret 1971.
De etablerede et kvindekollektiv ved siden af Kvindehuset og kastede sig helhjertet ind i kvindekampen med det ambitiøse mål at frigøre sig fra patriarkatet, skabe plads til nye måder at være kvinder på og derigennem lave en mere lige og retfærdig verden.
Det viste sig at være et større arbejde, end de havde regnet med, men de nåede et langt stykke af vejen.

Forelæsningen er baseret på Pernille Ipsens kollektive biografi Et åbent øjeblik. Da mine mødre gjorde noget nyt (Gyldendal 2020).

Mødested: Kulturloft, Maltvej 12, 8400 Ebeltoft.

Pris: 75 kr.