Håndværksmuseet

Håndværksmuseet tilbyder en række værkstedsaktiviteter, hvor eleverne kan arbejde kreativt i tvær­faglige forløb med fokus på forskellige perioder af oldtid og middelalder.

Blandt museets tilbud til skoler er også hånd­værk og design, teknologiens udvikling og industrialisering med en lokal vinkel. Materialekendskab og design er en rød tråd gennem alle undervisningsforløb. Besøg museet og de gamle håndværkere, der bemander værkstederne.