Genåbning af museet i Grenaa den 20. juli

Museum Østjylland har fået konstateret skimmelsvamp i hovedbygningen på den gamle købmandsgård på Søndergade 1.

Museum Østjylland, Grenaa

Genåbning af museet i Grenaa den 20. juli

Vores museum i Grenaa har været lukket siden 21. maj  2024 pga. skimmelsvamp, men nu er alle de berørte genstande fra magasinet i kælderen endelig fjernet og bygningen er renset. Derfor kan vi endelig åbne dørene til museet igen lørdag den 10. juli kl. 10. 

Der er som altid gratis entré til vores museer.

Museumschef Jesper Bækgaard ærgrer sig over skimmelsvampen, som nu betyder, at museet er nødt til midlertidigt at lukke afdelingen i Grenaa. Han understreger, at lukningen er nødvendig af hensyn til medarbejdernes fysiske arbejdsmiljø.

Gæster har ikke grund til bekymring

Gæster, der har besøgt Museum Østjylland i Grenaa, har ikke grund til bekymring, da det er medarbejdernes kontinuerlige ophold i lokalerne, som er problematisk.

”Forekomsten af skimmelsvamp har været høj i den ende af bygningen, der ligger umiddelbart ovenover kælderen”, fortæller museumschef Jesper Bækgaard og uddyber: ” Her har vi vores kontorafdeling, som derfor ikke har været anvendt af personalet siden påske. Personalet er i stedet flyttet sammen i nogle mindre lokaler på den anden side af gårdspladsen. Det skete med en forhåbning om, at bygningen kunne blive gennemgået og renset indenfor en overskuelig fremtid.” Det formodes at skimlen stammer fra opmagasinerede genstande i kælderen og derfra bevæger sig op i resten af bygningen.

Desværre har der ikke vist sig en løsning på den økonomiske udfordring med at få kælderen tømt og bygningen grundigt rengjort, hvorfor bekymringen for de medarbejdere, der stadig er på arbejde i bygningen nu nødvendiggør en lukning.

Museum Østjylland har gennem hele forløbet været i dialog med Norddjurs Kommune, som ejer den gamle købmandsgård fra 1700-tallet, der har været museum siden 1957.

Oprindeligt stod der i denne pressemeddelelse, at den gamle købmandsgård har været museum siden 10. april 1970, men dette var en fejl. Fejlen er korrigeret i ovenstående tekst. 

Ved spørgsmål kontakt
Museumschef Jesper Bækgaard på tlf.: 4021 3860 eller e-mail: jb@museumoj.dk