Fund af bronzeøkser

En mild vinterdag midt i februar blev Museum Østjylland kontaktet af en meget begejstret detektorfører, der - med rette – bekendtgjorde, at han havde gjort et ekstraordinært fund i jorden.

Bronzeøksen er fra den tidligste del af bronzealdren (1750-1500 f.kr.) Foto: Museum Østjylland

Hans Christensen havde sammen med sin detektorven Frank Houlberg brugt en fridag på at gennemtrave en højtliggende mark, hvorfra der var vidtstrakt udsigt over engarealerne ved Brusgård Møllebæk. 

Indenfor ganske få kvadratmeter havde detektoren givet et tydeligt signal fire gange, og hver gang havde Hans til sin store glæde kunnet børste muldjord af en meget fin velbevaret bronzeøkse.

Økserne, der er såkaldte randlisteøkser, er formodentlig lagt ned i jorden som et samlet depot i den tidligste del af bronzealderen (1750-1500 f.Kr.)

Museum Østjylland håber, at det på et senere tidspunkt bliver muligt at lave en lille undersøgelse på stedet. En undersøgelse kan måske kaste lys over, om økserne er lagt ned i et stolpehul fra et hus.

Økserne kan ses i Museum Østjyllands aktualitetsmontre i Randers.

Hans Christensen , der sammen med sin detektorven Frank Houlberg, fandt bronzeøkserne. Foto: Museum Østjylland