Erik Ejegods mønt

Museum Østjylland er for tiden i gang med et større forskningsprojekt om mønter og møntvæsenet i den ældre del af middelalderen.

Museum Østjylland er for tiden i gang med et større forskningsprojekt om mønter og møntvæsenet i den ældre del Af middelalderen. Museet vil i den forbindelse løbende sætte fokus på forskellige interessante mønttyper fra den periode. Foto: Museum Østjylland

Du skal have øjnene med dig, idet forsidemotivet på Erik Ejegod mønt er meget slidt. Det forstiller kongen siddende på en trone med front mod beskueren. Man kan tydeligt se kongens klædedragt med de mange folder, men resten er meget uklart. I indskriften kan læses EIRIC REX (Kong Erik) og på bagsidens indskrift læses bynavnet ALEBVR (Aalborg) samt et mønten er slået af EDGER.

Forsidemotivet med den tronende konge er som sagt tidligere blevet anvendt af Knud den Hellige på den mønt han slog forud for sit planlagte togt til England. Det er interessant, at netop dette motiv bliver taget op igen under Erik Ejegod, idet den oprindelige type udpeges som en af klagerne over Knuds styre og derved en medvirkende grund til det oprør, der rejste sig imod ham og endte med at koste ham livet i Albani Kirke i Odense. Klagerne skyldtes at mønten indeholdt alt for lidt sølv.

Forklaringen på Erik Ejegod valgte et motiv fra netop den mønt, der i den grad skabte vrede i den jyske befolkning, er formodentlig, at motivet har en forbindelse til kongemagtens ønske om en helgenkåring af Knud. Et lignende eksempel kendes fra en skånsk mønt, hvor Knud og hans bror Benedikt, der også blev dræbt i Skt. Albani kirke, er afbilledet på bagsiden. De skånske typer er i dansk betydning senest tolket som et politisk fremstød for helgenkåringen af Knud den Hellige, og der kan muligvis have ligget lignede tanker bag motivet på den jyske pendant.

Igennem en helgenkåring knyttedes kongemagten til gud og fik sin berettigelse herigennem. Dette træk går igen i stort set samtlige Europæiske kongehuse, og her på tærsklen til middelalderen sprang alle de skandinaviske kongedømmer med på vognen. Igennem mønterne formidledes dette vigtige budskab ud til hele befolkningen.

Du skal have øjnene med dig, idet forsidemotivet på Erik Ejegod mønt er meget slidt. Foto: Museum Østjylland