Plankebygget vej fra bondestenalderen er blandt de ældste i Skandinavien

I forbindelse med genslyngningen af Kastbjerg Å opdagede arkæologer fra Museum Østjylland i 2015 veje og vad samt velbevarede genstande af træ fra oldtiden. Undersøgelsen blev finansieret af Naturstyrelsen. I år har museet kunnet fortsætte den arkæologiske undersøgelse med midler fra Slots- og Kulturstyrelsen. Herved er der fremkommet yderligere veje og vad, hvori der er fundet sjældne genstande af træ.

Arkæologi

26. december 2016

Arkæologisk udgravning giver ny viden

Samlet set er der indenfor 50-60 meter påvist ti passager liggende under 1-2 meter tørv og sedimenter. Arkæologerne troede, der var tale om veje fra jernalderen, men et dybtliggende, yderst velbevaret anlæg lagt af tilhugget tømmer har ved en kulstof 14-datering vist sig at være fra bondestenalderen (ca. 2.600 f.Kr.). Anlægget er dermed blandt Skandinaviens ældste vejanlæg. Endnu dybere er der i forbindelse med årets udgravning opdaget en måske ældre stenaldervej; næsten fem meter bred og lagt af meget kraftigt tømmer tilhugget med flintøkse.

Hovedparten af de undersøgte vad og vejrester er fra jernalderen (foreløbig datering indenfor perioden 200-500 e.Kr.). De er lagt af kampesten og tømmer. De to yngste veje er fra vikingetiden; heriblandt en bred stenlagt vejdæmning. Den er kulstof 14-dateret til 960-980 e.Kr.

Ved og omkring de nyopdagede veje ved Kastbjerg Å er der påtruffet meget velbevaret træ, men dette er akut truet af udtørring pga. den grundvandssænkning, som det nye å-slyng medfører på fundstedet.

Museum Østjylland har bl.a. fundet bygningstømmer i form af en dør- eller vægplanke, brugsgenstande f.eks. et køllehoved og træspader, brudstykker og dele af vogne og hjul, et okse-åg og skæret til en oldtids-ard. Flere fint forarbejdede genstande er endnu uforklarede. Alle genstande er genbrugte som fyld i vejene eller bortkastede langs dem.

Læs hele den arkæologiske rapport fra 2015 her.