Arkæologi som værdiskaber

Når Museum Østjylland gennemfører arkæologiske undersøgelser på din byggegrund, kan du bruge resultaterne til at skabe opmærksomhed omkring dit projekt/din virksomhed og dermed skabe værdi.

Museets arkæologer kan hjælpe dig med:

  • pressemeddelelser og artikler i dagspressen
  • udarbejdelse af informationspjecer til salgsmateriale
  • foredrag i personaleforeninger etc.
  • formidling af resultaterne på din hjemmeside
  • mindre udstillinger i dine lokaler
  • omvisninger på udgravningen og supplerende omvisninger på museet
  • udarbejdelse af plancher og skilte
  • rekonstruktioner af forhistoriske anlæg på din grund

Kontakt overinspektør Ernst Stidsing på tlf. 8712 2622 eller på mail es@museumoj.dk og hør nærmere om tilbuddene.